Gedreven door waarden

Het door waarden gedreven ondernemen kent vele benamingen, zoals 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', of 'ethisch ondernemen', of ook 'waardengericht ondernemen' of nog 'duurzaam ondernemen', etc. De waardengerichtheid of ethische insteek wil vooral het perspectief op ondernemerschap verbreden. Het ethisch ondernemen wil de perceptie op het fenomeen van het ondernemerschap opentrekken van een eenzijdige activiteit gericht op winstcreatie naar een meervoudige focus waarin het genereren van winst maar één van de elementen is van de bedrijfsactiviteiten gericht op het creëren van meerwaarde voor een veelvoud van belanghebbenden. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een onmisbaar onderdeel van de visie en strategie van succesvolle organisaties. MVO is immers geen alleenstaand ‘project’, maar dient geïntegreerd te worden in de reguliere werkwijzen en besluitvormingsprocessen. De MVO-principes worden dan geïntegreerd als een waardenkader. De zorg voor mens en milieu maken integraal onderdeel uit van de missie en de waarden van het bedrijf, die de strategie voeden.

Eerlijk zakendoen

Het toepassen van dat waardenkader heeft ook een extern luik. Het opnemen van de verantwoordelijkheid voor die kernwaarden is dikwijls een basis om na te denken over de rol van het eigen bedrijf in de samenleving. Hoe doe je dat? Hoe kan je de kernwaarden van het bedrijf vertalen naar een onderscheidende identiteit waarop je je maatschappelijke positionering (in communicatie en marketing) kunt baseren? En hoe betrek je daar de interne en externe stakeholders bij? Daarvoor kan je terecht bij het bureau 'ethisch bedrijf  of het gratis e-boek over 'maatschappelijk verantwoord communiceren'

De (kern-)waarden hebben ook hun invloed op de manier waarop je organisatie bestuurd, beheerd en gecontroleerd wordt. Zijn de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen transparant georganiseerd en weerspiegelen zij de prioriteiten die uit het waardenkader voortkomen? Worden de waarden en ethische gedragsregels benoemd en opgevolgd? Zijn de relevante maatschappelijke, economische, juridische, sociale en milieu-uitdagingen bekend? Zijn meetbare MVO-doelen (prestatie-indicatoren) gesteld en worden de resultaten opgevolgd? Neemt je bedrijf hierin een pioniersrol of eerder een volgersrol in ten opzichte van je concurrenten?

Ethisch gedrag is van fundamenteel belang om legitieme en productieve relaties tussen organisaties aan te gaan en te onderhouden. Daarom liggen het in acht nemen, bevorderen en stimuleren van normen van ethisch gedrag ten grondslag aan elke vorm van eerlijk zakendoen. Eerlijke concurrentie en respect voor eigendomsrechten kunnen niet bereikt worden als organisaties niet eerlijk, rechtvaardig integer met elkaar zakendoen.

Ga aan de slag met ons stappenplan of neem een kijkje hier om te zien welk instrument je kan helpen.

 

Meer over Zakendoen

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.

Gerelateerde inhoud

Content type