Zakendoen

Natuursteen die door Indische kinderhanden ging. De strijd tegen bloeddiamanten. Het Europees Parlement dat zich buigt over de import van conflictmineralen. Smartphones en tablets die in erbarmelijke arbeidsomstandigheden worden geassembleerd. Soms binnen de wet volgens lokale recht. Maar daarom niet altijd even ethisch in ons referentiekader. In een wereld waarin iedereen met iedereen verbonden is en nieuws zich sneller verspreidt dan het licht, nestelen dergelijke feiten zich in het collectief geheugen.

Eerlijk zakendoen betreft ethisch gedrag in de manier van zakendoen van een organisatie met andere organisaties, overheden, partners, leveranciers en klanten. Eerlijk zakendoen omvat thema's zoals anti-corruptie, eerlijke concurrentie, maatschappelijk verantwoordelijk gedrag, relaties met andere organisaties, respect voor (intellectuele) eigendomsrechten,... Al zijn veel van deze aspecten vastgelegd in wetgeving, eerlijk zaken doen gaat over méér dan alleen maar voldoen aan de regels. In theorie is het bijvoorbeeld vrij duidelijk wat wel en niet strafbaar is wanneer het over corruptie of afpersing gaat. Alleen in de praktijk blijkt dat vaak een stuk weerbarstiger. 

Bovendien vindt er een verschuiving plaats van een defensieve houding door het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) naar een offensieve houding om 'goed doen' of 'shared value' te creëren als onderdeel van de bedrijfsstrategie te kiezen. U geeft daarmee niet alleen gehoor aan de regels, maar weet ook op een positieve manier andere stakeholders te benaderen. 

Als bedrijf heeft u verschillende relaties. Hoe gaat u op een eerlijke manier met hen om?

  • Maatschappij: verantwoordelijkheid van een bedrijf om belasting te betalen.
  • Concurrenten: eerlijke concurrentie en eigendomsrechten.
  • Leveranciers: eerlijke handel en leefbare lonen.
  • Overheid: eerlijke transacties. 
  • Klanten/consumenten: privacy & eerlijke marketing en (after)sales.

Ethisch gedrag is van fundamenteel belang om legitieme en productieve relaties tussen organisaties aan te gaan en te onderhouden. Daarom liggen het in acht nemen, bevorderen en stimuleren van normen van ethisch gedrag ten grondslag aan elke vorm van eerlijk zakendoen. Voorkomen van corruptie en bewerkstelligen van verantwoordelijke politieke betrokkenheid zijn afhankelijk van respect voor de rechtsorde, naleving van ethische normen, afleggen van rekenschap en transparantie. Eerlijke concurrentie en respect voor eigendomsrechten kunnen niet worden bereikt als organisaties niet eerlijk, rechtvaardig en integer met elkaar zakendoen.

Bronnen - Links

ISO 26000
MVO Nederland

Preventie van corruptie in het bedrijfsleven

Anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.