Parking voor vrachtwagens

Mobiliteit

Mobiliteit, of het geheel van verplaatsingen, vervoersmiddelen en -infrastructuur, is essentieel voor ondernemingen en voor de samenleving. De stijgende vraag en de weinig duurzame systemen die vandaag in gebruik zijn, zorgen echter voor een groeiend probleem. Naast het beperken van het autoverkeer kent duurzame mobiliteit vele deelaspecten waarrond sensibilisering nodig is.

Moordende verkeersdruk

De verkeersdruk is hoog en neemt alleen maar toe. Vooral het autogebruik (in de eerste plaats voor woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en sociaal-recreatief verkeer) leidt tot problemen voor de bereikbaarheid, de economische ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving.

De toenemende aanwezigheid van motorvoertuigen op de wegen en de steeds groeiende behoefte aan transport zorgen voor enorme kosten voor de bedrijfswereld, milieu en maatschappij.

The World Business Council for Sustainable Development noemt volgende gevolgen van 'overmobiliteit' zorgwekkend voor stakeholders:

 • files;
 • vervuiling en lawaai;
 • beslag op de openbare ruimte;
 • ontoereikende infrastructuur;
 • afhankelijkheid van niet-hernieuwbare brandstoffen.

Duurzame mobiliteit

Het verduurzamen van mobiliteit is dus een thema dat op veel belangstelling kan rekenen. Een formulering voor het begrip 'duurzame mobiliteit' omvat deze drie vereisten voor een 'duurzaam mobiliteitssysteem':

 • Het systeem staat personen, bedrijven en de maatschappij toe om zich te verplaatsen en te ontwikkelen. Dat op een manier die het milieu en de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties niet schaadt.
 • Het is betaalbaar en werkt eerlijk en efficiënt. Er is keuze tussen verschillende transportmiddelen. Het systeem moet economische en regionale  ontwikkeling kunnen ondersteunen.
 • Het beperkt de gevolgen voor het milieu en de omgeving (uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen, lawaai, gebruik van niet-hernieuwbare brandstoffen, ...) tot een minimum.

Mobiliteitsmangement

De planmatige aanpak van duurzame mobiliteit door bedrijven en overheden heet mobiliteitsmanagement. Via een bedrijfsvervoerplan ('duurzaam' mobiliteitsplan) tracht een onderneming het woon-werk- en zakelijk verkeer efficiënter te organiseren,. Het houdt daarbij rekening met zowel zakelijke als maatschappelijke belangen (vlot en veilig verkeer, bescherming van het milieu, energiebesparing). Dit gebeurt via het promoten van alternatieven voor het autoverkeer of het voorkomen van autoverplaatsingen.

Bekende maatregelen zijn de organisatie van telewerk of collectief vervoer, aanmoedigen van carpooling en woon-werkverplaatsingen met openbaar vervoer, de fiets of te voet. Op www.mobiliteitsmanagement.be vindt u nog andere maatregelen en tips voor de praktische invulling.

EU-projecten rond (stedelijke) mobiliteit werken tal van aandachtspunten uit: schone voertuigen en brandstoffen, autoluwe zones, parkeermanagement, basismobiliteit voor iedereen, snelheidsbeperkingen, tolsystemen, bevorderen van scheepvaart en spoorvervoer voor goedertransport over lange afstanden, intelligente vervoersystemen,... Samenwerking op vlak van logistiek in de bedrijfsketen is een groeiend aandachtspunt.

Het realiseren van faciliteiten voor duurzame mobiliteit kan - ook voor kleinere ondernemingen - aanzienlijke voordelen opleveren:

 • een betere bereikbaarheid voor de medewerkers en daardoor een hoger recruteringspotentieel voor de onderneming;
 • een reductie van kosten en problemen gekoppeld aan parkeerfaciliteiten;
 • een betere relatie met bewoners die dichtbij het bedrijf wonen door het verlagen van de parkeerdruk en het lawaai;
 • een reductie van kosten voor vervoer georganiseerd door de werkgever (bijvoorbeeld door het verhogen van het gebruik van bedrijfsbussen);
 • een meer milieuvriendelijk imago voor het bedrijf;
 • een reductie van (kosten van) ongevallen in het woon-werkverkeer;
 • een meer efficiënt gebruik van bedrijfsvoertuigen;
 • de promotie van een bedrijfscultuur gebaseerd op duurzame ontwikkeling.

Bronnen/meer info

Praktijkvoorbeeld

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek heeft afvalspecialist SITA beloond met de 'Lean and Green Award'. Met de prijs honoreert het Instituut bedrijven die zich actief inspannen om hun logistiek proces duurzamer te maken. Om aanspraak te kunnen maken op de award verbond SITA zich ertoe haar CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren binnen een periode van...

Altimedes Consulting

Altimedes is een advieskantoor dat ondernemingen en andere organisaties helpt bij het ontwikkelen, het realiseren en beheer van horizontale...

Expertise

Expertise, opleiding en advies aan ondernemingen die door horizontale samenwerking...

Terug naar boven