Stedelijke logistiek - Duurzaamheid

Stedelijke logistiek: groen blaadje voor duurzaamheid

Tegen 2040 wonen 25% van alle Vlaamse inwoners in een centrumstad. Als het beleid niet verandert, betekent dat, dat het wegtransport met 19% zal groeien. Van uitlaatgassen via veiligheidsvraagstukken tot eindeloze files: aangenamer zal dat leven in steden niet maken. De Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek zoekt naar antwoorden.

Met Green Deals wil de Vlaamse Overheid ‘groene projecten’ realiseren. Deelnemende bedrijven, overheden en organisaties gaan een inspanningsverbintenis aan en zetten concrete acties op die bijdragen aan het doel van de Green Deal. Dat kan gaan van water, via voedsel tot circulaire economie. De deelnemers profiteren onder andere van een lerend netwerk, vernieuwende samenwerkingen en verhoogde zichtbaarheid.

Duurzame logistiek: ook in de stad

Vier Vlaamse ministers, 6 initiatiefnemers en 29 deelnemers ondertekenden zo begin april 2019 de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Bij de afsluiting was die groep uitgegroeid tot 49 deelnemers die in totaal 79 acties rond duurzame logistiek uitvoerden. Elk van die acties was gericht op een van de vier meetbare doelen:

  • Voertuigkilometers vermijden.
  • Niet of moeilijk te vermijden kilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip.
  • Niet of moeilijk te verschuiven kilometers te verschonen via zero-emissie voertuigen.
  • Actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek.

Samen op de fiets

De winkelpunten van Proximus en de kapperszaken van L’Oréal werden in het centrum van Brussel bijvoorbeeld met fietskoeriers beleverd. Niet alleen ging daardoor de CO2-uitstoot naar beneden, ook de verkeerscongestie en de geluidsoverlast verminderden. In het centrum van Gent zette PostNL in 2023 dan weer e-cargobikes en elektrische busjes in om emissievrij te leveren.

Ook waar de fiets niet de beste oplossing is, bijvoorbeeld bij grotere pakketten zoals die van IKEA, zijn emissievrije opties nodig. De Zweedse meubelketen wil tegen 2025 trouwens alle last mile truck deliveries uit te voeren met een een emissievrij voertuig of via een andere emissievrije oplossing. DHL breidde zijn voertuigenvloot sinds 2018 (6 cargobikes en 4 elektrische bestelwagens) in 2023 al uit naar 9 cargobikes en 91 elektrische bestelwagens. In 2024 staat er nog eens een bestelling van 100 elektrische bestelwagens op de planning.

De voordelen zijn er echter niet alleen voor de inwoners van de steden. Dankzij de fietskoeriers waren de winkelpunten beter bereikbaar en kregen ze snellere leveringen. De leveranciers konden namelijk ook binnen in winkelzones en moesten niet zoeken naar parkeerplaatsen. Ook de binnenvaart kan helpen om heel wat vervoer van de baan te halen