Maak MVO concreet met de Sustatool

Vandaag lanceerde Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie de Sustatool.

De Sustatool is een online applicatie die ondernemingen een methode op maat aanbiedt om duurzaamheid in hun werking te integreren en op te volgen. De Sustatool is een toegankelijke, praktische no-nonsense aanpak gebaseerd op een systeem van continue verbetering.

Hoe de Sustatool werkt

De Sustatool stelt via een dashboard een menu voor van vijftien duurzaamheidsthema’s om rond te werken, gaande van HR-beleid en energie tot waterbeheer en facility management.

De tool diept elk thema uit door middel van tientallen concrete en uitvoerbare duurzaamheidsinitiatieven die ook een financiële meerwaarde kunnen bieden. Daarbij legt de Sustatool het verband met de Sustainable Development Goals; de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Ten slotte biedt de Sustatool een individualiseerbare reeks van standaard-KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) voor alle thema’s., Die maken een perfecte monitoring van de evolutie mogelijk.

Continue verbetering

De Sustatool is een toegankelijk managementproces in vijf fases dat gebaseerd is op een systeem van continue verbetering,:

  • kijk wat je al doet en wat de anderen doen (Analyseer)
  • zet in op wat je beter wil doen (Geef richting)
  • kies acties uit een optielijst per thema (Concretiseer)
  • koppel deze acties aan doelstellingen en aan een projectplanning- en uitvoering (Voer uit)
  • controleer of de doelstellingen bereikt werden (Rapporteer).

De voordelen

De Sustatool-aanpak heeft volgende voordelen:

  • een systematische aanpak die inzet op àlle facetten van de organisatie
  • een eenvoudig model met duidelijke fases en een doe-boek
  • laagdrempelig en toegankelijk
  • de mogelijkheid om op enkele thema's/acties werken in plaats van alles tegelijk 
  • de meetbare impact van de ondernomen acties staat centraal.

 

De Sustatool, ontwikkeld door professor Hans Verboven van de Universiteit Antwerpen met steun van de Vlaamse Overheid, staat vanaf vandaag gratis ter beschikking op de website van MVO Vlaanderen.