Consultancy en andere diensten aan bedrijven

Wanneer u advies of andere diensten verleent aan bedrijven, kunt u veel bijdragen tot mvo en dat op drie niveaus:

  • uw klanten – als adviseur/dienstverlener bepaalt u mee hun keuzes;
  • uw medewerkers – als werkgever kunt u het beste in uw mensen naar boven halen, ook op het vlak van mvo;
  • uw omgeving en het klimaat – hoe uw bedrijf werkt en dus omgeving en klimaat beïnvloedt, heeft u zelf in de hand.

Klanten

Door mvo in uw adviezen en dienstverlening te verweven, onderscheidt u zich allicht van ‘concullega’s’.

Wees als makelaar transparant over het energieverbruik van de panden die u aanbiedt en communiceer over het belang ervan. Kies als architect voor duurzame materialen en passiefbouw. Ontwikkel als communicatiebureau websites volgens de normen van het Anysurfer-label en organiseer events op een zo duurzaam mogelijke manier. Softwareontwikkelaars kunnen hun klanten informeren over energiezuinige hardware.

Uw medewerkers

Enkel en alleen al het goede voorbeeld geven, werpt vruchten af. Laat niet nodeloos het licht branden (of gebruik sensors) en schakel toestellen uit wanneer u het kantoor verlaat. Gebruik lokale, bio of fairtrade producten in de kantine… en echt bestek. Werk een duurzaam mobiliteitsplan uit voor het woon-werkverkeer… En communiceer hierover.

Ook HR is een belangrijke bouwsteen van uw mvo-aanpak. Een duurzaam HR-beleid brengt de competenties van uw medewerkers tot hun recht, geeft ruimte voor initiatief en voor zelfsturing. In tijden waarin het werven en behouden van medewerkers geen sinecure is, wordt een motiverende en duurzame HR-aanpak snel een competitief voordeel.

Uw omgeving

Verwarming, verlichting, mobiliteit, IT-apparatuur, airco,… Het zijn stuk voor stuk energievreters met een belangrijke rechtstreekse of onrechtstreekse impact op het klimaat.

Uw ‘omgeving’ is zeker ook geïnteresseerd in uw prestaties op het vlak van mvo en duurzaamheid. Een duurzaamheidsverslag bezorgt de nodige informatie op een gestructureerde een transparante manier.

Links

Quick wins op het vlak van bedrijfsvoering

Website van het Pendelfonds

Gerelateerde inhoud

Content type