Insecten zorgen voor biodiversiteit

Insecten gaan een zonnige toekomst tegemoet

Wat als zonnevelden ook een ideale habitat waren voor insecten? In Minnesota bewees een studie dat bestuivers er graag hun thuis maken.

Dat we op hernieuwbare energie moeten inzetten is ondertussen geen nieuws meer. Dat de locaties waar we die hernieuwbare energie inwinnen ook een ecologische meerwaarde kan hebben, dat dachten we al wel. Maar echt wetenschappelijk bewijs van die theorie ontbrak nog. Tot nu, want in Minnesota bleek duidelijk dat er meer bloemen én bestuivers waren. Dat maakten onderzoekers aan het Argonne National Laboratory, deel van het Departement voor Energie en van het National Renewable Energy Laboratory bekend.

Oude grond, nieuw leven

Voor hun studie volgden de onderzoekers vijf jaar lang de biodiversiteit op van twee velden vol zonnepanelen. Beide velden waren oude landbouwgrond waar inheemse grassen en wilde bloemen waren geplant. Vanaf augustus 2018 tot en met augustus 2022 gingen ze vier keer per zomer naar beide velden om het aantal bestuivers te tellen. Al snel werd duidelijk dat niet alleen het aantal bloemen steeg, maar dat er ook steeds meer verschillende soorten groeiden.

Naast de inheemse bestuivers deden ook verschillende insecten het goed die nuttig zijn voor de landbouw. In totaal verdrievoudigde de insectenrijkdom: vooral kevers, vliegen en motten deden het goed. Inheemse bijen namen zelfs in twintigvoud toe.

Steeds vaker worden dergelijke agrivoltaïsche projecten uitgetest. Tussen 2019 en 2021 stapte de Boerenbond bijvoorbeeld mee in een TETRA-project dat naging welke mogelijkheden de techniek in Vlaanderen kon hebben. Ook de KU Leuven ging er al mee aan de slag, onder andere op haar proefboerderij TRANSfarm.