overleg tussen collega's

Diversiteit

Diversiteit – of verscheidenheid - uit zich op tal van vlakken: geslacht, leeftijd, nationaliteit (afkomst), handicap, huidskleur (uiterlijk), opleidingsniveau, seksuele geaardheid,… Organisaties komen er vandaag veel meer dan vroeger mee in aanraking. Een volwaardig MVO-beleid vraagt dan ook een diversiteitsbeleid met oog voor het potentieel van elke medewerker.

Aandacht voor diversiteit is onmiskenbaar een belangrijk facet geworden van het personeelsbeleid. Het aandeel van vrouwen en allochtonen in de actieve beroepsbevolking stijgt jaar na jaar. Die beroepsbevolking vergrijst, desondanks. Laaggeschoolden en mensen met een beperking krijgen meer kansen om door te stromen naar een reguliere job.

Inzetten op diversiteit levert bovendien een groter arbeidspotentieel in een krappe, onevenwichtige (hoge werkloosheid tegenover veel open vacatures) arbeidsmarkt.

In die context is de uitdaging voor elke organisatie het aanboren van het volledige potentieel van elke medewerker. Een beleid dat diversiteit tolereert, volstaat dan niet. Het is juist kwestie om de toenemende verscheidenheid te ondersteunen en te stimuleren.

Zo ontstaat een werkomgeving die aangenamer is.  En effectiever. Een organisatie die openstaat voor een veelheid aan meningen zal immers kunnen rekenen op net zoveel oplossingen.

Werving, onthaal, opleiding, doorstroming en retentie van nieuwe, diverse werknemers hebben baat bij een diversiteitsplan. Ondernemingen, organisaties en lokale besturen kunnen beroep doen op subsidies om een diversiteitsplan te ontwikkelen..

Daarnaast biedt het Loopbaan- en diversiteitsbeleid (het vroegere impulsbeleid Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD)) maatregelen voor het voeren van een diversiteitsbeleid. Daarmee draagt het beleid bij tot een meer evenredige participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

Andere bronnen

 

Nieuws van 26 februari 2013

Met het rapport ‘Behind the Brands’ publiceren Oxfam Novib en andere Oxfams wereldwijd voor het eerst een ranglijst die duidelijk maakt hoe ’s werelds grootste voedingsmiddelenbedrijven in hun beleid en ketenbeheer scoren op onderwerpen als klimaat, vrouwenrechten en land- en watergebruik....

binario

Binario helpt uw organisatie in het internaliseren van de MVO waarden tot op de werkvloer....

Expertise: 

Binario helpt bedrijven met inclusief ondernemen, waarbij ontwikkeling en sensibilisering van medewe...

Co-Vibes

Bij Co-Vibes bieden we verfrissende diensten aan organisaties....

Expertise: 

Creatieve insteek, mensgerichte aanpak en onbevangen blik om uitdagingen aan te pakken in organisati...

CONSULTES

CONSULTES is uw deskundige partner op vlak van milieu en preventie. CONSULTES biedt o.a....

Expertise: 

Voor de drie MVO-peilers (People, Planet, Profit) kan CONSULTES u, begeleiden bij het uitschrijven v...

Terug naar boven