Toekomstbeeld

Nieuws uit de toekomst - Koplopers Podcast #13

In de reeks Koplopers Podcasts gaan we op zoek naar hoe je vanuit een onderneming kan bijdragen aan de zoektocht naar waarde(n) en naar brede welvaart voor iedereen.

In #13 laten we toekomststrateeg Lien De Ruyck aan het woord over hoe toekomstdenken haar (en ons) voorbij de verbeeldingscrisis helpt. En dat is nodig willen we sturen richting regeneratieve toekomsten.

#RegenerativeFutures - Op een andere manier kijken naar alle opties die voor ons liggen. Dat doen - en vooral daarin echt goed worden - is de missie van toekomststrateeg Lien De Ruyck.

Beluister deze Koplopers Podcast via Spotify

Nieuws uit de toekomst
Nieuws uit de toekomst
Nieuws uit de toekomst