Green Deal Anders Verpakt

Een Green Deal met focus op het vermijden en hergebruiken van verpakkingen.
Je wil mee actief brainstormen, kennisdelen, zoeken naar oplossingen en een concreet project uitvoeren? Doe dan mee met deze Green Deal!

Verpakkingen zijn belangrijk

Verpakkingen zijn belangrijk. Ze beschermen onder meer goederen tegen transportschade en zorgen ervoor dat voedingsmiddelen langer bewaard kunnen blijven. Toch zijn niet alle verpakkingen even noodzakelijk en kunnen producten ook minder of anders worden verpakt.

Omdat we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen verlegt deze Green Deal de focus van meer inzameling en recyclage naar meer circulaire distributie- en consumptiemodellen. De aandacht gaat daarbij expliciet naar preventie (het weglaten van de verpakking) en hergebruik van verpakkingen. Daarbij wordt gestreefd naar een lagere milieu-impact doorheen de ganse keten.

De uitdaging

Minder eenmalige verpakkingen door deze te vermijden of te hergebruiken en hierdoor de milieu-impact van het verpakte product te verkleinen. Het fundamenteel herdenken van diensten en verpakkingen en de bijhorende processen staat hierbij centraal.

Omdat een eenmalige verpakking vaak ontwikkeld wordt in functie van de noden van een specifek product is het niet evident om deze verpakking te wijzigen naar een herbruikbaar alternatief of zelfs gewoon weg te laten. Een dergelijke wijziging heeft namelijk vaak ook impact op het hele businessmodel.

Wie kan meedoen?

Alle stakeholders die impact hebben op het vermarkten en het gebruik van verpakkingen:

  • Deelnemende partijen: verpakkingsproducenten, productiebedrijven, logistieke dienstverleners, retailers (webshops en fysieke winkels), steden en gemeenten, horeca, enz.
  • Ondersteunende partijen: kennisinstellingen, sector- en belangenorganisaties, overkoepelende verenigingen, enz.

De deelnemende partijen stappen in met de intentie een concreet project uit te voeren in het kader van het voorkomen of hergebruiken van verpakkingen. Het voorgelegde project moet vernieuwend en ambitieus zijn. Men moet bereid zijn om de opgedane inzichten rond de acties te delen met anderen.

Ondersteunende partners dragen bij vanuit hun specifieke expertise. Een ondersteunende deelnemer engageert zich om een project van een deelnemend bedrijf te ondersteunen of een ondersteunende activiteit te organiseren.

Deadline van indienen projecten is 1/9/2022. Toch kan een project ook al van bij de start ingediend worden.

Opportuniteiten

  • De Green Deal zet in op ketensamenwerking.
  • Kennis uitwisselen, samen naar oplossingen zoeken en deze vertalen naar de praktijk;
  • Deel uitmaken van een netwerk van experten uit bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden;
  • Begeleid worden door de initiatiefnemers en ondersteunende partijen;
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan inspire- rende activiteiten zoals webinars, workshops, beurzen, hackatons, enz.;
  • Klantgericht een antwoord bieden op de groeiende vraag naar meer duurzame oplossingen;
  • Als organisatie aan de buitenwereld tonen dat dit thema hoog op de agenda staat.

Planning

Het officiële ondertekenmoment van deze Green Deal Anders Verpakt is voorzien dit najaar. De Green Deal zal lopen tot eind 2024.

Inschrijven

Voor meer informatie, contactgegevens en om in te schrijven kan je terecht op de website van de Green Deal.