Green Deal Natuurlijke Tuinen

Na zeven Green Deals volgde een pauze voor evaluatie en bezinning. Maar nu is hij er weer, de Green Deal.

De nieuwe Green Deal Natuurlijke Tuinen verkent hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving.

Een essentieel onderdeel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. Twee miljoen tuinen beslaan 9% van Vlaanderen (ter vergelijking: natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn indien zij op een natuurlijke wijze zijn ingericht en beheerd.

Met deze Green Deal Natuurlijke Tuinen verkent de sector hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving.

Doelstellingen

De Green Deal Natuurlijke Tuinen wil het draagvlak voor natuurlijke tuinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals groenaannemers, groenvoorzieners, tuinontwerpers, lokale en bovenlokale overheden, sectororganisaties, aanbieders van opleidingen, tuineigenaars en andere stakeholders. 

Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

 • het natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren van privétuinen
 • meer inheemse planten in privétuinen
 • een groter aanbod ecologische tuinmaterialen en -oplossingen
 • kennisopbouw over het duurzaam ontwerpen, inrichten en beheren van natuurlijke tuinen
 • een beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen.

Voor wie?

Iedere organisatie die professioneel actief is op het terrein van de Vlaamse privétuin kan meedoen:

 • landschaps- en tuinarchitecten
 • tuinontwerpers
 • tuinaannemers (aanleg van tuinen)
 • aannemers van tuinonderhoud
 • tuinbeheerders
 • kennisinstellingen (onderzoeks-, onderwijs- en opleidingsinstellingen)
 • (lokale) overheden
 • kwekerijen
 • tuincentra en retailers
 • ...

Hoe deelnemen?

Om deel te nemen:

 • voer je minstens één concrete actie uit
 • deel je kennis en ervaring met andere deelnemers
 • maak je de resultaten van je acties publiek
 • zet je stappen om structureel bij te dragen aan meer natuurlijke tuinen in Vlaanderen

Is jouw organisatie geïnteresseerd in deelname aan de Green Deal Natuurlijke Tuinen? Bezorg dan ten laatste op 28 september via dit formulier je acties en de nodige informatie.

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen. Er zijn geen subsidies verbonden  aan de Green Deal. Deze Green Deal wordt ondertekend op 13 november 2020.

Wat is een Green Deal?

Meer informatie over de Green Deals vind je in het jongste nummer van ons magazine Koploper. Hieronder vind je meer informatie over de voorbije Green Deals (waarvan sommige nog lopen).