Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend

Op 22 oktober 2018 hebben technologiefederatie Agoria en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend. Deze Green Deal wil de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid beperken. In de loop van vier jaar nemen alle stakeholders de nodige acties daarvoor. 

Gezellige warmte met neveneffecten

Studies wijzen uit dat in Vlaanderen ongeveer 1 miljoen m³ brandhout op jaarbasis wordt verbruikt. Als brandstof is het natuurlijk en hernieuwbaar en vaak gratis beschikbaar. Het gebruik van een kachel of open haard is in Vlaanderen sterk ingeburgerd. Vlaamse gezinnen weten het aangename aan het nuttige te paren.

Maar wetenschappelijk onderzoek maakt de negatieve aspecten steeds duidelijker. Zo hebben houtverbranding in oudere en minder kwalitatieve houtkachels en open haarden een betekenisvolle impact op de luchtkwaliteit en op de gezondheid van de gebruikers. Ze veroorzaken ook hinder voor de omwonenden. Daarnaast veroorzaken het slecht stookgedrag en het gebruik van minder kwalitatieve brandstof bijkomende uitstoot van fijn stof en andere vormen van luchtverontreiniging. 

De Green Deal Huishoudelijke Houtverbranding wil daarom op korte, middellange en lange termijn de negatieve impact van houtkachels en open haarden beperken en de globale energie- en milieuprestatie verhogen.

Acties op korte, middellange en lange termijn

Op korte termijn moet de Green Deal zorgen voor een sanering van de meer vervuilende toestellen door ze buiten werking te stellen of indien mogelijk te retrofitten. Bovendien zullen huishoudens gesensibiliseerd worden voor het verbeteren van het stookgedrag. Ze worden ook aangemoedigd om te zorgen voor een degelijke installatie en goed onderhoud van het toestel. Ten slotte wordt ook onderzocht hoe klachten over houtverbranding in kachels en open haarden beter kunnen behandeld worden. 

Op middellange termijn wil de Green Deal de stakeholders sturen in de richting van emissiearme en energiezuinige toestellen. De Green Deal wil eveneens zorgen voor het optimaler benutten van houtstromen met een beter onderscheid tussen kwaliteitshout en brandhout. De Belgische houtkachelsector engageert zich om technologisch onderzoek te doen in de ontwikkeling van meer performante houtstooktoestellen, zodat ze tot de top binnen Europa kunnen behoren. Agoria-CIV meent dat de huidige uitstoot van fijn stof door houtkachels met 90% kan verminderd worden door de introductie van meer performante toestellen. 

Voor de lange termijn wil de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming zorgen voor een visie-ontwikkeling van de positie van huishoudelijke houtverbranding in de toekomst. Hierbij moeten stakeholders rekening houden met de evoluties van de verschillende energiebronnen, de daling van de huishoudelijke warmtevraag (o.a. via betere isolatie) en de mogelijkheden rond betere vermarkting van kwaliteitshout.

Vijfde Green Deal in Vlaanderen

De Green Deals zijn een initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. 

De Green Deal Huishoudelijke Houtverbranding is de vijfde Green Deal in Vlaanderen, na de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit, de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, de Green Deal Circulair Aankopen en de Green Deal Brouwers.