Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Op 27 maart lanceerde The Shift samen met haar partners de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.

Dit is een engagementsverklaring voor bedrijven, overheden en burgers in Vlaanderen die willen inzetten op gedeelde mobiliteit. Samen zullen zij acties ondernemen en obstakels oppakken.

Tegen 2020 wil de Green Deal Gedeelte Mobiliteit het gebruik van autodelen, carpoolen en fietsdelen aanzienlijk doen stijgen. Tijdens de lancering van de engegementsverklaring werd de overeenkomst getekend door 80 ondertekenaars en de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein.

Het aantal ondertekenaars is ondertussen opgelopen. Alle ondertekenaars deelden hun acties op deze website.

Terugkomdag

Op woensdag 7 september 2017 (9.30 tot 12 uur) vindt er een tweede samenkomst met alle ondertekenaars plaats. Op het programma:

  • Stand van zaken
  • Uitwisseling van ideeën en good practices
  • Voorstelling werkgroepen

Het is de bedoeling dat de aanwezigen leren van elkaar en kennismaken met de verschillende organisaties.

In de namiddag (13.30 uur) is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het gratis event The Sharing Personality. Dit wordt georganiseerd door Arteveldehogeschool Gent. Zij stellen hun onderzoek naar het profiel van de delende Vlaming voor.

Oprichting werkgroepen

De werkgroepen krijgen ondertussen volop vorm. Elke ondertekenaar is volledig vrij om deel te nemen aan één of meer van deze werkgroepen. De richting van een werkgroep mee bepalen kan ook.

De reeds opgestarte werkgroepen behandelen de volgende thema’s:

  • Woningbouwlocaties
  • Verzekeringsvraagstukken
  • Bedrijven & bedrijventerreinen

Werkgroepen in opstart zullen werken rond:

  • Centrumsteden (met nadruk op gemeentelijk beleid)
  • Landelijke gebieden (met nadruk op gemeentelijk beleid)
  • Uitwisseling van data, kennis en onderzoek
  • Elektrische gedeelde mobiliteit

Tweede ondertekeningsmoment

Een tweede ondertekeningsmoment staat gepland begin 2018. Deelnemen aan deze Green Deal kan nog. Lees hier alle voordelen en voorwaarden.

Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een initiatief van Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift.