Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Op 20 september jongstleden engageerden meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen.

Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen zal tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur worden ingericht.

Je kan als bedrijf, organisatie of bestuur nog instappen tot eind 2018!

Voordelen voor bedrijf en omgeving

Investeringen in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen levert heel wat voordelen op:

  • de bescherming en het herstel van natuurwaarden
  • een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen
  • meer groen draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht
  • versterking van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners.

Werken aan meer biodiversiteit komt ook het imago van bedrijven bij klanten, leveranciers, medewerkers en stakeholders ten goede.

De vergroening van het eigen terrein kan bedrijven ook op de kaart zetten als innovatieve spelers en zo een belangrijke schakel vormen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te houden.

Vijf Green Deals

Deze Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is de vierde Green Deal in een reeks die er ondertussen vijf telt: