Green Deal Brouwers zet in op duurzamer watergebruik bij het brouwen van bier

Op initiatief van minister Schauvliege sluiten 9 brouwerijen een Green Deal met de Vlaamse overheid. De ondertekenaars van de Green Deal Brouwers engageren zich om het waterverbruik bij het brouwen van bier te verminderen tegen 2022.

9 brouwerijen versterken hun engagement voor minder waterverbruik 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege ondertekent de green deal voor de Vlaamse Overheid samen met sectororganisaties en mede-initiatiefnemers Belgische Brouwers en Fevia Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie. Negen brouwerijen engageren zich in dit project: AB InBev, AlkenMaes, Cornelissen, De Halve Maan, Duvel Moortgat, Haacht, Het Anker, Huyghe en Verhaeghe-Vichte. 

De brouwerijen worden in deze oefening bijgestaan door de Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement Omgeving en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). De partners zullen samen een lerend netwerk vormen dat knelpunten in het verminderen van het waterverbruik aanpakt.

Van de ca. 130 brouwerijen die gevestigd zijn in België, brouwen een groot deel op kleine schaal. Het deel van deze brouwerijen, dat gelocaliseerd is in Vlaanderen, kan ook nog deelnemen aan deze green deal. Minister Schauvliege roept hen daarom op om zich ook te engageren en zo bij te dragen tot een duurzaam watergebruik.  

Water, meer dan een ingrediënt

Bier bestaat voor meer dan 95 % uit water. Daarnaast is er water nodig voor het spoelen van flessen, vaten, het reinigen van leidingen en het koelen tijdens het brouwproces. Volgens hidrodoe.be heb je voor een pintje bier van de tap in totaal meer dan 75 liter water nodig. Brouwerijen zijn en blijven sterk afhankelijk van water van een zeer goede kwaliteit.  

Door de toename van het aantal geproduceerde hl bier in ons land staan onze waterbronnen steeds meer onder druk. Waterbesparing is al lang één van de prioriteiten van de Belgische brouwers. In 25 jaar is dit teruggebracht van 10 à 20l water per liter bier naar gemiddeld tussen 3,5 en 6l per liter bier. Duurzaam omgaan met water blijft binnen de brouwerijsector dan ook een prioriteit. Elke brouwerij wil ook in de toekomst toegang blijven hebben tot kwalitatief water om lekkere en kwalitatieve bieren te blijven brouwen.

Om duurzamer met water om te gaan, kunnen brouwerijen maatregelen nemen om het totale verbruik te verminderen, en/of alternatieve waterbronnen in te roepen door bijvoorbeeld beroep te doen op gerecycleerd water. Daarmee kunnen ze de druk op kwetsbare grondwaterlagen verminderen. 

De green deal gaat ervan uit dat iedere brouwerij vanuit haar eigenheid haar individuele en specifieke reductiemogelijkheden heeft. Daarom zal elke brouwerij op basis van een eigen waterbalans, haar individuele maatregelen kiezen. 

Green Deals partnerships

De Green Deals zijn een initiatief van Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Met deze vrijwillige overeenkomsten willen (privé) partners en de Vlaamse overheid samen een groene doelstellingen nastreven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die de beoogde vergroening belemmeren, aan te pakken. 

De Green Deal Brouwers is de derde in rij die wordt opgestart, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en de Green Deal Circulair Aankopen.