Persoon belt met gsm en drinkt koffie in een boomhut

Nieuwe businessmodellen

Het belang van duurzaam ondernemen voor mensen, organisaties en overheden groeit. Het zou eigenlijk de basis voor elk project, initiatief of organisatie moeten zijn. Maar zover is het nog niet. Om van woorden naar daden te komen, is een andere generatie business modellen noodzakelijk. 

Het concept ‘Nieuwe Business Modellen’ stelt duurzame waardecreatie centraal. Het  is gebaseerd op drie principes: meervoudig, collectief en gedeeld.

Deze business modellen hebben als uitkomst dat er tegelijkertijd economische, sociale en ecologische waarde(n) ontstaan. De vraag is hoe we met gewone en alledaagse transacties (brood kopen, samen stroom opwekken of autodelen) duurzaamheid kunnen realiseren. Die transacties moeten leiden tot een verduurzaming van de economie.

MVO Vlaanderen organiseerde in 2015 het evenement 'MVO Werkt!?' rond 'duurzame ketens' en 'nieuwe businessmodellen'. Bezoek www.mvowerkt.be voor het verslag, de presentaties en meer info rond deze thema's.

Bron

Allanta vzw

Allanta ontwikkelde zich van een toonaangevende business partner voor de automobielsector, de voedingssector en de medical devices sector tot...

Expertise: 

Bij Allanta kan u terecht voor praktijkgerichte opleidingen en consultancy omtrent onder meer...

Altimedes Consulting

Altimedes is een advieskantoor dat ondernemingen en andere organisaties helpt bij het ontwikkelen, het realiseren en beheer van horizontale...

Expertise: 

Expertise, opleiding en advies aan ondernemingen die door horizontale samenwerking...

Terug naar boven