groep mensen dragen samen een tafel

Deeleconomie

Delen is aan steile opmars bezig. Van het delen van auto's en zwaar materiaal, fietsdelen en samenhuizen tot het delen van kennis, gereedschap, infrastructuur, parkeerplaatsen, ... In zowat alle domeinen van ons privé- en werkleven is het vandaag mogelijk om kennis, producten of ruimte te delen met anderen.

Een vernieuwend, maatschappelijk en economisch model

Maar delen is niet enkel een sympathiek tijdverdrijf. De technologische ontwikkelingen en sociale media brengen nu met groot gemak vraag en aanbod samen. Achter de huidige deeltrend schuilt een vernieuwend maatschappelijk en economisch model, gebaseerd op evenwaardige samenwerking tussen burgers en bedrijven.

De deeleconomie die hieruit ontstaat, levert een broodnodige meerwaarde voor de maatschappij:

  • mensen en bedrijven die delen, kunnen kosten besparen;
  • verschillende vormen van gedeeld gebruik zorgen voor meer sociale cohesie;
  • tot slot profiteert ook het milieu mee.

Op de wereldagenda

In 2013 bedroeg de wereldwijde omzet van de deeleconomie naar schatting 26 miljard dollar. Het Europees Economisch en Sociaal Comité plaatste het thema recent op de Europese agenda geplaatst met een rapport aan de Europese Commissie.

Het Wereld Economisch Forum besteedt aandacht aan de mogelijkheden van de deeleconomie. Veel burgers, initiatieven en organisaties maken vandaag al actief werk van delen.

Lees meer: 'Het nieuwe businessmodel: van bezit naar gebruik'

Bron

Vrouwen verstellen opgehaalde kledij
Nieuws van 11 mei 2018

Tot 11 juni 2018 kan jouw organisatie een projectvoorstel indienen dat een meerwaarde heeft voor de circulaire economie. Het ING Fonds ondersteunt degenen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen met het oog op een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Goedgekeurde projecten kunnen op een financiële steun rekenen van tussen de €5000 en €25.000. 

logo Green Deal Gedeelde Mobiliteit
Nieuws van 27 november 2017

Op 27 maart 2017 organiseerde The Shift samen met haar partners de eerste ondertekening van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.   Een tweede ondertekeningsmoment staat gepland op 21 maart 2018 tijdens het Symposium Gedeelde Mobiliteit. Wil je deelnemen aan deze Green Deal dan kun je je aanmelden (met je acties) tot 1 februari 2018.

Man overschouwt grote bouwwerf
Nieuws van 8 oktober 2017

Meer en meer Vlaamse bedrijventerreinen willen verduurzamen. Onder meer door het inzetten op CO2-arme technologieën. Of door bewust te kiezen voor een ecologische landschapsinrichting en het stimuleren van de biodiversiteit. Vaak gaat de verduurzaming gepaard met het aangaan van nationale en internationale partnerschappen. We belichten drie mooie...

Dagboek Extremis
Publicatie

Extremis is een Belgisch designmerk van outdoor meubels. Wereldwijd bekend en internationaal actief. Ze mogen zich zelfs thuis voelen in de top van de internationale designscène. Zeker aangezien ze design en MVO met elkaar willen verbinden. En dan gaat het niet alleen over mensen in een aangename setting en in optimaal comfort samenbrengen....

Terug naar boven