boardroom

Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2018

Is uw organisatie  transparant over het afstemmen van de bedrijfsstrategie op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDGs)? Stel u dan kandidaat voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2018.

2X2 Prijzen 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren reikt deze Awards uit aan organisaties die uitblinken door hun expertise, knowhow en innovatie op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving. Ze moeten aandacht besteden aan economische, sociale en ecologische activiteiten en performatie. Voor de editie van 2018 moet de implementatie van de SDG's daarin centraal staan. De jury kijkt uit naar organisaties die hun strategie transparant kunnen afstemmen op de realisatie van die SDG's. 

Deze Awards richten zich op twee soorten organisaties: grote organisaties (met o.a. meer dan 500 werknemers) en de andere, zijnde KMO's, NGO's en publieke instellingen. Die grote bedrijven en organisaties zijn trouwens sinds 2017 wettelijk verpicht om duurzaamheidsrapporten op te maken

Voor elke categorie van organisaties zijn er twee prijzen te winnen: het beste 'eerste' rapport én het 'beste impact rapport' (met de beste evolutie in vergelijking met het vorige rapport). 

Stel u kandidaat tot en met 29 juni 2018 door het online deelnameformulier in te vullen met toevoeging van uw rapport. De inschrijvingsvoorwaarden staan in de Code of Participation en de 'selectiecriteria' .

De jury kiest het beste rapport voor beide categorieën die voor de eerste keer een duurzaamheidsrapport opmaken. En voor het rapport met de beste impact doet ze ook beroep op de inbreng van het publiek, dat op de avond van de uitreiking zelf, ook een stem kan uitbrengen op de kandidaat van eigen voorkeur. Dat gebeurt na een presentatie van de rapporten door de genomineerde kandidaten. 

Transparantie is de boodschap

Ontdek het belang van transparantie voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het rapporteren daarover. Niet alleen milieukwesties, maar ook de aandacht voor sociale thema's, zoals mensenrechten en diversiteit, vormen een wezenlijk onderdeel van een duurzaamheidsrapport.

U baseert de transparantie over het maatschappelijk verantwoord optreden van uw organisatie of bedrijf op de richtlijnen van het Global Reporting Inititiave (GRI G4). Die criteria omvatten ook de SDG's. 

U kan terecht bij SDG Compass die u begeleiding biedt om uw strategie af te stemmen op de realisatie van de SDG's. 

Als groot bedrijf kan u ook een toelichtingsnota van het VBO raadplegen over de nieuwe rapporteringsverplichtingen inzake niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. 

Op 27 november 2018 worden de winnaars van de Awards 2018 bekengemaakt tijdens een networking event te Brussel (in het ING-hoofdkwartier) in aanwezigheid van ongeveer 250 CEO's, CFO's, CSR managers, communicatieverantwoordelijken van verschillende KMO’s, grote bedrijven, NGO’s, federaties, FOD, scholen, etc.