Sustainable Development Goals (SDGs)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn een geheel van universele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, om de Millenniumdoelstellingen (MDG’s, 2000-2015) te vervangen en de overgang naar een duurzamere samenleving verder te zetten.

De landen die deze ‘2030 Agenda for Sustainable Development’ in New York hebben ondertekend, waaronder ook België, hebben zich geëngageerd om de SDG’s te gebruiken om hun duurzaamheidsstrategieën voor 2030 te omkaderen.

De zeventien doelstellingen en hun 169 subdoelstellingen en een hele waaier aan concrete indicatoren werden onderverdeeld in 5 groepen (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships) en bestrijken zeer uiteenlopende thema’s:

 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

De eerste jaren aan ervaringen met het gebruik van de SDG's in het bedrijfsleven wijzen op 'cherry picking', of 'rainbow dressing', zoals Wayne Visser het noemt. Om te voorkomen dat bedrijven of organisaties hun realisaties opfleuren met de kleuren van meerdere SDG-icoontjes naar keuze is het belangrijk om ze systematisch te implementeren in het kader van een MVO-aanpak of duurzaamheidsstrategie. Daarvoor dienen bedrijven of organisaties hun strategie af te stemmen op alle SDG's. Om de SDG's in de beleidsvoering te integreren dienen ze minimaal afkomstig te zijn uit elk van de 5 groepen SDG's afkomstig zijn (people, planet, profit, peace en partnership). Kortom, bedrijven kunnen de SDG's effectief implementeren door ze in de bedrijfspraktijk met elkaar in verbinding te brengen. 

Eigenschappen
Integraal MVOBestuur van de organisatieMensenrechtenArbeidsomstandighedenMilieuEerlijk zakendoenConsumentenaangelegenhedenBetrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschapProductOrganisatieKetenGedragsprincipes / richtlijnenVrijwillige MVO-rapportageBeginnend met MVOGevorderd met MVONiet-certificeerbaar
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
2015
Terug naar boven