Duurzaamheidsrapporten zijn wettelijk verplicht voor grote organisaties in België

Duurzaamheidsrapportering wordt steeds belangrijker. Sinds vorig jaar is de EU-richtlijn over het registreren en rapporteren over niet-financiële informatie en informatie over diversiteit in Belgische wetgeving omgezet. Grote organisaties in België zijn dus nu wettelijk verplicht om een duurzaamheidsverslag op te maken.

Bijdragen aan wereldwijde duurzame ontwikkeling

De wet van 3 september 2017 vormt de omzetting voor België van de richtlijn 2014/95/EU betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. De wet is bedoeld om de bijdrage van de grote bedrijven  aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) te ondersteunen. Ze dragen bij tot de maatschappelijke rol die vennootschappen vervullen op de weg naar een duurzame economie.

Die wet moet toegepast worden door de grootste organisaties van openbaar belang, zoals grote bedrijven, banken, verzekeringsinstelling, of andere instellingen die de overheid belangrijk acht voor het algemeen belang. In de praktijk is deze wet van toepassing op organisaties met minstens 500 werknemers. Bovendien hebben ze een kapitaal van minstens 20 miljoen euro of een netto-omzet van minstens 40 miljoen euro. 

Deze EU richtlijn wil vooral de transparantie van de grootste organisaties bevorderen om het vertrouwen tussen investeerders, consumenten en andere stakeholders te doen toenemen. De Belgische wet voert nieuwe rapporteringsverplichtingen in en sluit aan bij een bredere internationale tendens waarbij stakeholders steeds meer belang hechten aan niet-financiële informatie om zicht te krijgen op de duurzaamheid van bedrijven. Bovendien wil de wet ook de uniformiteit in de rapportering over niet-financiële informatie en informatie over diversiteit promoten. 

Rapport over niet-financiële informatie

Het VBO heeft een toelichtingsnota opgemaakt die bedoeld is om vennootschappen die onder het toepassingsgebied van de wet van 3 september 2017 vallen of die er vrijwillig aan willen beantwoorden, een leidraad te geven over hoe ze de bepalingen van die wet in de praktijk kunnen toepassen.

Volgens deze wet dienen deze grootste organisaties van openbaar belang inzicht te verschaffen in hoe zij, in hun eigen bedrijfsactiviteiten en waardeketens, zorg dragen voor zaken, zoals milieukwesties, sociale en personeelszaken, respect voor mensenrechten en corruptiebestrijding. De toelichtingsnota geeft meer uitleg over welke onderwerpen daarin aan bod moeten komen, zoals het toegepaste beleid, de resultaten ervan, de risico's die ermee gepaard gaan, het risicomanagement, en de indicatoren om dat allemaal te monitoren. 

Belangrijk is ook nog te vermelden dat het principe van 'comply-or-explain' van toepassing is. Dat wil zeggen dat deze grote organisaties een verantwoordingsverplichting hebben, wanneer ze geen beleid ontwikkelen op één van de verplichte thema's. 

Ondersteuning?

Heeft u, als één van de grote organisaties in België, vragen over deze wet en de nakoming ervan? Dan kan u gerust The Shift contacteren voor de nodige assistentie. 

Is uw organisatie  van plan om snel werk te maken van deze verplichte vorm van duurzaamheidsrapportering? Dan kan u zich ook kandidaat stellen voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2018. Tot en met 29 juni 2018 kan u het verplichte duurzaamheidsrapport opsturen via het online deelnameformulier

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
9 april 2018
Terug naar boven
Terug naar boven