Fonds Harzé - projectoproep

De nieuwe call staat open!

We doen een warme oproep aan alle studenten, onderwijsinstellingen en promotoren die werken aan circulaire economie in de meest brede zin om een dossier in te dienen. Inschrijven is nu de boodschap! Hoe sneller je inschrijft, hoe sneller je gebruik kan maken van de kennis van onze experten.

Hoe gaat alles in zijn werk:

 

STAP 1: INSCHRIJVEN (wie ben je, wat is het onderwerp van je eindwerk/project, waarom doe je dit) via de link bij de Koning Boudewijnstichting https://lnkd.in/ebg_MVEv of via onze website www.fondsharze.be en de inschrijfknop voor 15 augustus 2024

 

STAP 2: Fonds Harzé verklaart de inschrijving ontvankelijk al dan niet aangevuld met ondersteunende aanbevelingen

 

STAP 3: Indien gewenst ondersteuning voor het project door de experten van het Fonds Harzé

 

STAP 4: INDIENEN van het definitieve en volledige dossier via het platform bij de Koning Boudewijnstichting tegen 15 september 2024

 

STAP 5: Presentatie van je dossier, mogelijkheid tot verduidelijking en het beantwoorden van vragen van de jury. Gevolgd door de evaluatie door de jury van het Fonds Harzé, waarbij de winnaars en laureaten worden aangeduid

 

STAP 6: Prijsuitreiking en ter beschikking stellen van het netwerk en de kennis van het Fonds Harzé ter promotie van de gerealiseerde projecten en de betrokken onderwijsinstellingen  

 

Met het Fonds Harzé ondersteunen we projecten rond circulaire economie in de meest brede zin. Innovatie en/of projecten rond duurzaamheid, circulaire economie, afvalwater en/of opvang van regenwater, zero waste, verpakkingsoplossingen, nieuwe oplossingen voor afval, nieuwe recyclagetechnieken, urban mining, voedselverspilling, ……….