SDG-groot.

Lokale schouders voor globale uitdagingen

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) begrijpt de nood aan lokale betrokkenheid voor een succesvolle uitvoering van Agenda 2030. Ze heeft daarom een dossier opgesteld waarin ze de SDG’s vertaalt naar lokaal beleid. 'Lokale schouders voor globale uitdagingen' luidt de titel.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) die in 2015 werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn een universeel antwoord op prangende globale uitdagingen. Dat universele karakter heeft echter ook een lokale component: lokale besturen zijn cruciaal voor de realisatie van de doelstellingen. De actieve betrokkenheid van het lokale niveau is noodzakelijk voor de realisatie van maar liefst 65% van de agenda tegen 2030.

Inzetten op de SDG’s kan bijzonder waardevol zijn voor lokale besturen, aangezien alle SDG’s relevant zijn voor de bevoegdheden van lokale besturen. Tegelijkertijd zijn de doelstellingen een goede manier om transversale samenwerking over de diensten heen te stimuleren. Ze helpen ook om verkokering te overstijgen, want alle SDG’s zijn onderling met elkaar verbonden.

Verder kunnen ze de focus, relevantie en zichtbaarheid van lokaal beleid versterken. Bovendien maken ze duidelijk dat lokale beslissingen niet alleen inspelen op lokale behoeften, maar in een groter geheel van veranderingen passen. Zo krijgt het beleid een duurzame, internationale dimensie en blijkt dat het bestuur openstaat voor langetermijnoplossingen.

Er zijn dus genoeg redenen voor lokale besturen om met de SDG’s aan de slag te gaan. Kiezen voor de SDG’s is kiezen voor een geïntegreerd en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling. 17 doelstellingen, 169 subdoelstellingen of “targets”, 244 indicatoren: het is een allesomvattende en brede agenda, waarvan de achterliggende visie in 6 waarden kan worden samengevat. De SDG’s zijn universeel, inclusief en ondeelbaar. Ze bieden een langetermijnvisie en vereisen een integrale aanpak, waarbij samenwerken centraal staat.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
24 februari 2020
Terug naar boven
Terug naar boven