De voetbalbond scoort duurzaamheidssteun van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering geeft 173.690 EUR aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) in zijn werking te verankeren. Dat zijn doelstellingen op het vlak van onder meer klimaat, duurzame energie, gendergelijkheid en gezondheid die in 2015 werden goedgekeurd door alle 193 leden van de VN en tegen 2030 bereikt moeten worden.

Vlaanderen wil atypische sectoren betrekken bij de evolutie naar een duurzame samenleving. De KBVB doet al veel inspanningen rond gezondheid en vluchtelingen, maar deze subsidie zal het mogelijk maken om nog veel verder te gaan. Dat sluit bovendien goed aan bij de mentaliteit van de huidige CEO van de KBVB, Peter Bossaert, die uitdrukkelijk inzet op good governance.

Via bevragingen bij werknemers en stakeholders wil de bond een idee krijgen van de SDG's die de betrokkenen belangrijk vinden. Intern is er alvast veel belang voor een beter afvalbeleid. De grootste sportfederatie van België zou op dat vlak een voorbeeldrol kunnen spelen.

Maar het verhaal is nog veel uitgebreider: ook gelijke verloning voor mannen en vrouwen zou bijvoorbeeld aan bod kunnen komen.

Het is de bedoeling dat de KBVB tegen eind 2021 een nieuw beleid uitbouwt inzake corporate social responsability. De subsidie zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de financiering van externe begeleiding.

We zijn alvast benieuwd naar de uitslagen!