Bij voetbalclub City Pirates primeert maatschappelijke betrokkenheid

Het nieuwe voetbalseizoen draait weeral op volle toeren. Ook City Pirates, een Antwerpse vierdeklasser, geraakt stilaan onder stoom. Het eerste team prijkt vooralsnog bovenaan de rangschikking, maar de ambities van de club liggen niet alleen op sportief vlak. “City Pirates is een sociaal project, dus staat de maatschappelijke betrokkenheid voorop”, vertelt Paul Hermans van Modero, een gerechtsdeurwaarderskantoor dat mee aan het project trekt.

Heel wat stedelijke clubs beschouwen City Pirates als een voorbeeld. Dat is ooit anders geweest. Tien jaar terug kampte de club met een flink imagoprobleem door een opeenstapeling van incidenten. De Merksemse club stond op instorten. Tot de komst van huidig voorzitter Michel Pradolini. “Pradolini nam een zwalpende club zonder structuur over. En nog problematischer, zonder spelers. Hij ging letterlijk spelertjes op straat ronselen.”

Veel meer dan voetbal

De nieuwe spelers konden rekenen op spelplezier in een vernieuwde infrastructuur, een sociale omkadering en een goede praktische organisatie. “De Pirates is veel meer dan voetbal. Ze bieden kansen aan jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Maar voor wat hoort wat.

Er worden een aantal normen en waarden meegegeven, waar elke speler aan moet voldoen. Respect, betrokkenheid, een open blik. Spelertjes in Merksem bezoeken bijvoorbeeld al jaren het rusthuis uit de buurt om te helpen.

Ouderparticipatie is minstens zo belangrijk. Heel simpel eigenlijk: hoe meer betrokkenheid, hoe meer begrip voor elkaar, hoe sterker de community.”

Modero was betrokken bij de uittekening van de City Pirates Foundation als nieuwe juridische structuur, waarbij de sociale visie van de club structureel in de statuten werd verankerd.

“Wij voelen ons als gerechtsdeurwaarderskantoor heel erg verwant met de Pirates. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat is het niet. De sociale rol van een gerechtsdeurwaarder is essentieel voor zijn functioneren als bemiddelaar. Wij willen niet alleen betaalproblemen oplossen, we willen ze ook voorkomen. Dat kan alleen als je de focus van je werkwijze ruim genoeg bepaalt; je bewust willen zijn van de wereld waarin je leeft.

De Pirates houden het ook niet bij het voetbalspelletje alleen, maar bouwen een gemeenschap op. Daar willen we graag aan meewerken. Dat doen we concreet door twee maatschappelijk werkers voltijds ter beschikking te stellen van de club.”

Voorbeeldige sociale begeleiding

Het handelsmerk van City Pirates is hun focus op de jeugdopleiding en hun ‘Antwerpse diversiteit’. De 1.000 leden bestaan uit 75 verschillende nationaliteiten. Het maakt van de club een van de meest diverse van het land.

“Maar we moeten dat niet romantiseren. Het basisverhaal is er, maar we zitten nog in volle groei. Op Linkeroever is de werking nog erg pril. Onze maatschappelijk werkers richten zich nu volop op de uitbouw van deze werking.

Heel concreet? We werken aan sociale inclusie via huisbezoeken, ouderparticipatie, huiswerkbegeleiding en door op zoek te gaan naar lokale (sociale) partners. Maar in deze fase gaat het nog vooral over het vinden van genoeg mensen die mee aan de kar willen trekken: vrijwilligers, trainers, delegees.”

Daarbij heeft City Pirates oog voor alle stakeholders. “De club gaat voor verbinding, net zoals Modero op haar terrein. Daarom werken we aan een lokaal fijnmazig net. We betrekken ook de mensen die aan de zijlijn staan. Senioren krijgen bijvoorbeeld bij ons de mogelijkheid om materiaalmeester te worden. Op die manier beseffen zij ook dat diversiteit geen bedreiging is.

We willen een sterke community uitbouwen, waarbij iedereen in en rond de club voor hetzelfde doel gaat.”

Op zoek naar betrokken partners

“Het klinkt klef, maar wij willen meewerken aan een betere wereld. Dat kan alleen door de handen uit de mouwen te steken. En je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. Tegenslagen, misbruik van vertrouwen, het hoort erbij. Maar de voldoening is groot als je de reacties van de kinderen ziet.

De jeugdwerking is prioriteit, waarbij de eerste ploeg fungeert als rolmodel voor de kinderen. De oudere spelers hebben vaak een hele weg afgelegd en die verhalen delen ze met de jonge spelertjes als motivatie."

“Traag maar gestaag werken de Pirates verder aan hun verhaal. Het huidig sportief succes van de eerste ploeg is fantastisch, maar geen einddoel op zich. City Pirates wil sportief en sociaal een verbindende factor zijn in de Antwerpse regio. Daarbij kan het nog een aantal straffe partners gebruiken, maar enkel als ze hetzelfde dna hebben als de club.

Ze moeten geloven in het participatieverhaal: Voetbal als motor, het sociale als brandstof en diversiteit als kracht.”