Anti-corruptiegidsen voor Belgische ondernemingen actief in buitenland

Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen, een organisatie die onder de bevoegdheid van de federale dienst voor economie valt, heeft twee anticorruptiegidsen gepubliceerd. Vorig jaar werd een algemene gids uitgebracht, die gericht is op alle  Belgische ondernemingen die actief zijn in het buitenland. Recent heeft die dienst ook een bijzondere gids uitgegeven voor KMO's die in het buitenlands opereren. 

 

Beide gidsen moeten Belgische ondernemingen sensibiliseren. Ze bevatten waarschuwingen voor de talrijke risico’s inzake corruptie in de internationale goederen- en dienstenmarkt. 

Daarnaast worden de ondernemers gewezen op het belang van de kennis van de regels waaraan ze onderworpen zijn. Ze belichten de aanpak tegen corruptie en helpen de ondernemingen bij de invoering van een eigen gedragscode. De gidsen monden uit in het advies om de hulp van partners in te roepen. Tenslotte suggereren ze ook om anti-corruptieclausules op te maken.

Informatie over de algemene gids voor alle Belgische ondernemingen, die internationaal actief zijn, vindt u hier.

De anti-corruptie gids voor Belgische KMO's, actief in het buitenland, vindt u op deze site.

Ontdek verder ook de Europese anti-corruptie tool.