Coopkracht vzw - het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen

Coopkracht vzw is het netwerk voor coöperatieve bedrijven in Vlaanderen. In het kader van dit netwerk kunnen de coöperaties mekaar inspireren en versterken. Het netwerk kan ook de coöperaties profileren naar het beleid, het onderwijs, de pers, allerlei institutionele actoren en het brede publiek in Vlaanderen.    Coopkracht vzw is ook beheerder van de MeMO-gids: de online databank van mens- en milieuvriendelijke ondernemingen in Vlaanderen en Brussel.   Coopkracht vzw wordt gedreven door een visie op een samenleving die zichzelf overtreft, waar de koek ‘anders gebakken’ wordt vóór hij ‘anders verdeeld’ wordt. Een maatschappij waar iedereen terecht kan bij coöperaties. In alle mogelijke sectoren. Een wereld waarin participatie en dienend leiderschap maken dat mensen samen ergens geraken waarvan ze nooit hadden durven dromen. Een wereld waarin persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan. De acties van de vzw Coopkracht zijn dan ook gericht op het verbinden van mensen, hen inspireren en hen helpen naar een nieuwe coöperatief bewustzijn van waardegedreven ICA-ondernemerschap (afkomstig van de Internationale Coöperatieve Alliantie).   Kortom, Coopkracht vzw steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen.
Coopkracht vzw is het netwerk voor coöperatieve bedrijven in Vlaanderen. In het kader van dit netwerk kunnen de coöperaties mekaar inspireren en versterken. Het netwerk kan ook de coöperaties profileren naar het beleid, het onderwijs, de pers, allerlei institutionele actoren en het brede publiek in Vlaanderen.    Coopkracht vzw is ook beheerder van de MeMO-gids: de online databank van mens- en milieuvriendelijke ondernemingen in Vlaanderen en Brussel.   Coopkracht vzw wordt gedreven door een visie op een samenleving die zichzelf overtreft, waar de koek ‘anders gebakken’ wordt vóór hij ‘anders verdeeld’ wordt. Een maatschappij waar iedereen terecht kan bij coöperaties. In alle mogelijke sectoren. Een wereld waarin participatie en dienend leiderschap maken dat mensen samen ergens geraken waarvan ze nooit hadden durven dromen. Een wereld waarin persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan. De acties van de vzw Coopkracht zijn dan ook gericht op het verbinden van mensen, hen inspireren en hen helpen naar een nieuwe coöperatief bewustzijn van waardegedreven ICA-ondernemerschap (afkomstig van de Internationale Coöperatieve Alliantie).   Kortom, Coopkracht vzw steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen.

Address

Posthoflei 3
2600 Berchem
België

Website

Phone

03.294.16.70

Expertise

Kennis delen en ontwikkelen, beleidsbeïnvloeding, profilering van coöperaties