Informaticadiensten en -bedrijven

De ICT-sector is een belangrijke strategische speler geworden binnen de Belgische economie. Met meer dan 38 miljoen euro omzet is deze sector goed voor 3,4 procent van de totale omzet van de Belgische ondernemingen. Het aandeel van de ICT-sector bedraagt ongeveer 4 procent van het bbp van België. (Eurostat - 2009).

In 2014 telde België 3.427 informatica-ondernemingen met 45.932 bedienden aan boord. Dat was voor de ondernemingen een stijging van 1,57 procent tegen over 2013. Het aantal medewerkers groeide met 2,31 procent.

De meeste ondernemingen (94,34% procent) zijn actief in het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten. Kmo’s met minder dan vijf medewerkers staan met 59,53% aan kop als het gaat over het type onderneming (Cevora - 2014).

(Duurzaamheids)uitdagingen

In 2010 kampte de informaticasector met een stevig gebrek aan vrouwen. Het aandeel van mannelijke medewerkers in de totale tewerkstelling in deze sector bedroeg toen 83,9 procent. De laatste jaren groeide de vrouwelijke vertegenwoordiging, maar van een gelijke verdeling is zeker geen sprake.

Nochtans toonde een onderzoek van de Europese Commissie aan (eind 2014) dat het bbp van Europa jaarlijks met ongeveer 9 miljard euro zou stijgen, mochten evenveel vrouwen een digitale loopbaan hebben als mannen. Vrouwen spelen een cruciale rol in innovatie, bedrijfsmanagement en het bijdragen tot de economische groei in Europa.

Een grote kans in het verduurzamen ligt ook in de recyclage en productie van ICT-hardware. Bedrijven kunnen kiezen voor een bewust energie- en materiaalverbruik. Dat begint uiteraard bij de aankoop van energiezuinige toestellen. Computers, printers en computerschermen slorpen nog steeds veel energie op.

Daarnaast speelt een strategische plaatsing (delen) van de toestellen een rol. Oude toestellen bevatten materialen die hergebruikt kunnen worden.

Duurzame datacenters maken steeds meer hun intrede. Hun bouw voldoet bijvoorbeeld aan de LEED-certificering, dat strenge eisen stelt aan de duurzaamheid van design, bouw en operationele performance. Kenmerkend voor datacenters is dat ze veel energie gebruiken en dat er door de hoeveelheid processen zeer veel warmte vrijkomt. Een deel van de restwarmte kan aangewend worden voor koude/warmte-opslag. Grondwater kan dienen als warmtebuffer.

Links

 

 

 

Gerelateerde inhoud

Content type