HR- en uitzendbureaus

De uitzendsector

Het jaarverslag 2018 van Federgon - de federatie van de HR-dienstverleners - rapporteert volgende kerncijfers voor de Belgische uitzendsector:
  • België telde eind 2018 1.501 agentschappen die 8.427 vaste medewerkers tewerkstelden.
  • Er waren in 2018 684.031 uitzendkrachten aan de slag waarvan 260.693 jobstudenten of 38,1%.
  • 39,1% waren vrouwen, 60,9% mannen.
  • Vlaanderen had een aandeel van 68,19%, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,07% en Wallonië 23,74%.
  • Opvallende trend: op vijf jaar tijd is het aantal 50-plussers in de uitzendarbeid toegenomen met 21.525 personen (+63%).
  • Het aandeel van de niet­-Belgen binnen de uitzendarbeid nam toe van 17,4% in 2011 tot 24,25% in 2018.

De uitdagingen van de Belgische arbeidsmarkt

In het algemeen, dus niet enkel voor de uitzendsector, ziet Federgon volgende belangrijke uitdagingen voor de Belgische arbeidsmarkt. We citeren:
"Transities. Meer en meer zal het begeleiden van transities op onze arbeidsmarkt aan belang winnen. Transities binnen bedrijven, tussen bedrijven en tussen sectoren. Het intersectorale aspect wordt steeds belangrijker. De HR-dienstverleners spelen hierin een grote rol."
"Digitalisering. Ook de digitalisering blijft een grote uitdaging. Welke impact zullen een ver doorgedreven automatisering, artificiële intelligentie en robotisering hebben? Jobs zullen verdwijnen, maar er zullen nieuwe gecreëerd worden."
"Levenslang leren. Een leven lang leren wordt vanzelfsprekend. Op de schoolbanken moeten we ‘leren leren’, een basiscompetentie die de sleutel zal zijn voor onze verdere loopbaan. Zodat we kunnen blijven evolueren en bijblijven. Ook soft skills winnen aan belang. Elk individu is ‘owner’ van de eigen loopbaan en verantwoordelijk voor de eigen inzetbaarheid. Het spreekt voor zich dat ook overheden en bedrijven op het vlak van ‘employability’ hun verantwoordelijkheid moeten opnemen."
 

Links

 

 

 

Gerelateerde inhoud

Content type