Handel, verhuur

In België zijn er 400.000 mensen actief in de handelssector. Dit maakt van de handel de grootste werkgever in de privé-sector. Meer dan 270.000 mensen in Vlaanderen vinden er een job. De internationale handel telde in 2010 34.562 loontrekkenden in Vlaanderen. Meer dan de helft van die tewerkstelling vindt plaats in de provincie Antwerpen.

De handelssector bestaat uit twee subsectoren:

  • De groothandel. De groothandelaar koopt aan bij verschillende leveranciers, slaat de goederen op en verkoopt ze door
  • De detailhandel. De kleinhandelaar koopt goederen aan en verkoopt ze door aan de gebruiker. De kleinhandelaar kan ook zelf producten maken (of herwerken) en aan de consument verkopen.

(Duurzaamheids)uitdagingen

Net als bij de andere sectoren is een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering een aandachtspunt. Eerlijke concurrentie is de regel. Het brengt vraag en aanbod in balans, wat de goede marktwerking dan weer ten goede komt. Klanten moeten dus kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van producten en diensten.

Wat met eerlijk betalingsgedrag? Door een tijdige betaling van facturen vermijden bedrijven inkomstenverliezen, liquiditeitsproblemen, rem op de groei en vacaturestops. In 2015 betaalde het bedrijfsleven facturen steeds meer binnen de correcte termijn. De Vlaamse overheid betaalde maar zes op de tien facturen binnen de 30 dagen.

Eerlijke handel betekent dat iedereen op een eerlijke manier beloond wordt voor zijn of haar werk. Dit brengt tal van voordelen met zich mee, waaronder professionelere en beter georganiseerde toeleveranciers, stabiele en langetermijnrelaties met belangrijke toeleveranciers, gezonde en gelukkige werknemers die productiever zijn.

Een duurzaam aankoopbeleid zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het aankopen van hernieuwbare energie, energiezuinige verlichting, fairtrade koffie en thee voor medewerkers en klanten, … Er is ook de keuze om zaken niet nieuw te kopen, maar te kiezen voor tweedehands. Hierover klanten eerlijk informeren staat hen toe om te kiezen voor een duurzame leverancier. Misleidende reclame is onrechtmatig. Dit kan ertoe leiden dat een persoon of bedrijf een schadevergoeding gaat eisen. Sowieso moet de klant terecht kunnen bij een klantenservice.

Geeft de klant zijn persoonsgegeven door, dan mag een bedrijf dit verwerken als de klant daar toestemming voor gegeven heeft. Daarnaast moet het duidelijk beschreven zijn wat de organisatie met de gegevens zal doen. Bedrijven zijn best op de hoogte van de privacywetgeving.

Links

Gerelateerde inhoud

Content type