Zeg voortaan ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’

Het Oost-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen heet voortaan het ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’. Vijf Vlaamse Voka – Kamers van Koophandel sloegen de handen in elkaar om het charter op één lijn te brengen.

De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen het universeel kader.

Het is precies één jaar geleden dat de staats- en regeringsleiders van de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030 for Sustainable Development’ en de zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) goedkeurden. Voka vond die datum passend om het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) officieel voor te stellen.

Actieplan op maat van onderneming

Elke onderneming uit eender welke sector en van verschillende grootte kan dankzij het VCDO op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen werken. De deelnemer legt op het einde van het jaar zijn realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen. Na een positieve evaluatie ontvangt de deelnemer het VCDO.

Bij de opmaak van het actieplan wordt uitgegaan van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, geclusterd binnen de vijf P’s: Vrede, Mensen, Planeet, Welvaart en Partnerschap.

De doelstellingen en subdoelstellingen moeten de komende vijftien jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet.

Basisprincipes

Elke onderneming die het Voka Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijft, verbindt er zich toe om:

  • duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid
  • doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de Verenigde Naties
  • te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie
  • extern te communiceren over de uitgevoerde acties
  • continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.

Om het charter bekend te maken bij de bedrijven, organiseert Voka Oost-Vlaanderen een infomoment in oktober 2016.

Meer info

Katja Daems – Maarten Dheedene
Duurzaamondernemen.ov@voka.be
Tel. 09 244 14 40