Onderzoeksrapport: Financiering van de circulaire economie

Open Call Circulaire Economie opnieuw groot succes

De derde Open Call Circulaire Economie van de OVAM was opnieuw een groot succes. Met 266 projectvoorstellen zit het aantal inzendingen op recordniveau. 53 voorstellen kregen groen licht.

De Vlaams Regering trekt voor deze 53 nieuwe experimentele projecten voor de circulaire economie 4,9 miljoen euro uit.

Dit is inmiddels de derde lichting projecten. Sinds 2017 ontvingen al 188 projecten steun.

De projecten zetten de theorie van de circulaire economie om in praktijk. Wat werkt? Wat werkt (nog) niet? Dat laat toe lessen te trekken voor beleid, ondernemers en maatschappij.

Populariteit in de lift

Open Call Circulaire Economie opnieuw groot succes

Alsmaar meer organisaties vinden hun weg naar de Open Call Circulaire Economie. Het aantal ingediende projectvoorstellen verdubbelde op twee jaar tijd. Door die populariteit daalt weliswaar de kans op succes bij een indiening. Zo kregen in 2019 213 projectindieners geen 'go'.

Diversiteit in thema's en indieners

Ook bij deze editie zag je projectvoorstellen uit erg diverse sectoren. Bouwprojecten zijn met 21% sterk vertegenwoordigd. Nieuw zijn de projecten rond 'facility management'. Voor het eerst verschijnen poetsdiensten en leveranciers van diensten voor crèches op het toneel.

Vooral projecten van bedrijven kregen ondersteuning. Een klein derde zijn projecten van non-profitorganisaties. Dit zijn burgerinitatieven, milieuorganisaties, maar ook sectorfederaties, bedrijfsplatformen en onderzoeksorganisaties. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn meer dan vroeger vertegenwoordigd, lokale overheden veel minder.

Meer informatie over de 53 nieuwe projecten vind je op de website van Vlaanderen Circulair.