Onze accenten voor de toekomst

In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat er bij MVO Vlaanderen wat nieuwe dingen op komst waren. Twee nieuwsbrieven per maand op vaste tijdstippen en verschillend van format is zo’n ‘ding’. Een andere nieuwigheid is dat we de komende tijd enkele inhoudelijke accenten zullen leggen.

We overdrijven nauwelijks wanneer we zeggen dat nieuws over duurzaam ondernemen uur na uur toeneemt. Tegelijkertijd werden enkele thema’s nog urgenter dan ze al waren zodat ze extra aandacht verdienen: klimaatopwarming, globalisering en ketenverantwoordelijkheid, ongelijkheid, racisme, corona,…

Beide tendensen dwingen ons tot een ietwat andere redactionele aanpak. We behouden de brede blik op MVO die we altijd al hadden, maar trekken door al dat nieuws enkele rode draden. Hier zijn ze.

Ketenverantwoordelijkheid (#duurzameketen)

Eind april maakte Europees Commissaris voor Justitie Didier Reyners bekend dat hij in 2021 nieuwe wetgeving zal lanceren die  - breed omschreven – ketenverantwoordelijkheid invoert. “… the legislation is set to identify, prevent, mitigate and account for human rights abuses and environmental damage linked to corporate operations, subsidiaries or value chains.”

Binnen MVO Vlaanderen werken we al langer rond ketenverantwoordelijkheid. Met de wind van de Europese Green Deal in de rug én in het belang van het Vlaamse bedrijfsleven en van iedereen die ver weg of dichtbij in die keten een inkomen verdient, is het tijd om een versnelling hoger te schakelen door aan dit thema meer dan voorheen aandacht te besteden.

We spitsen ons het eerste jaar toe op drie sectoren: textiel/mode, voeding en de bouwsector. Ze staan dicht bij het dagelijkse leven, zijn belangrijk in Vlaanderen en België en horen wereldwijd bij de meest vervuilende sectoren waardoor er veel progressie mogelijk is.

Het begrip ‘keten’ zullen we daarbij breed interpreteren. Het gaat niet enkel over hoe ver maar ook over hoe nabij. Het gaat niet enkel over mensenrechten maar ook over milieu(schade). Hoe gaat ook over innovatie en circulariteit in die keten.

Inclusie, diversiteit en racisme (#inclusie #diversiteit #racisme)

‘People’ is een onlosmakelijke component van MVO.

Zullen we erin slagen om inclusie nog sterker ingang te doen vinden?

Ondanks corona, dat een fikse verhoging van de werkloosheid tot gevolg heeft en dus voor de meest kwetsbare groepen een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt?

Ondanks het toenemend aantal brandhaarden in de wereld? Dat bedoelen we zowel letterlijk – (natuur)fenomen zoals bosbranden, overstromingen, orkanen, hitte, mislukte oogsten,… als gevolg van de klimaatopwarming – als figuurlijk – oorlogen, etnisch en religieus getint geweld, dictaturen,… In beide gevallen levert het een stijgende vluchtelingenstroom op waarmee we zullen moeten leren omgaan.

Ondanks de opstoot van racisme die we heus niet alleen in de VS moeten situeren?

Ook voor mensen die leven in armoede? Duurzaamheid en de bestrijding van armoede zijn immers twee kanten van eenzelfde medaille, stelde het tweejaarlijks rapport van het Steunpunt tot bestrijding van armoede vorig jaar nog.

Hoe schrijft het Vlaamse bedrijfsleven inclusiviteit in in zijn MVO-aanpak? Ook hier kan MVO Vlaanderen sensibiliseren door voorbeelden aan te reiken en initiatieven onder de aandacht te brengen.

Water (#water)

Water is het nieuwe goud wordt wel eens gezegd. De klimaatopwarming en onze planetaire voetafdruk zorgen ervoor dat dit gezegde verandert in een harde waarheid.

Welke gevolgen heeft dit voor bedrijven? Wordt de ‘water footprint’ belangrijker dan de ‘carbon footprint’? Hoe kan het waterverbruik in de bedrijfswereld dan dalen? Welke voorbeelden zijn er al? Maar ook: als water duurder wordt, want is dan het gevolg voor mensen in armoede?

Corona en werkbaarheid (#werkbaarheid)

Welke invloed heeft corona op onze manier van werken? Wordt telewerken werkelijk de norm? Zo ja, welke invloed heeft dat dan op wat we in het algemeen ‘werkbaarheid’ kunnen noemen?

Natuurlijk is er meer

Zoals al gezegd. Uur na uur is er MVO-nieuws. En dat laten we niet links liggen. Nieuwsbrieven, nieuwsberichten, praktijkvoorbeelden, interviews, columns, instrumenten, ons Koploper-magazine, Twitter en LinkedIn. Het blijft er allemaal bij horen. Die brede blik behouden we.

Het kader van het kader

Tot slot. In 2030 hebben we met z’n allen een afspraak die in ieders agenda zou moeten genoteerd staan als ’SDG’s realiseren’.

De zeventien globale duurzaamheidsdoelstellingen en de 169 subdoelstellingen die erbij horen, vormen ons macro-kader. Nu al linken we elk stuk nieuws dat we brengen aan de SDG-doelstellingen die erdoor beïnvloedt worden.

We zullen dat nog meer in de verf zetten omdat de realisatie van Agenda 2030 behoorlijk toekomstbepalend zal zijn.