Nieuwe OESO-richtlijnen voor due diligence in de kledingsector

Naar aanleiding van drama’s zoals de instorting van de Rana Plaza-fabriek in 2013 heeft de OESO nieuwe richtlijnen geformuleerd omtrent mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie in de wereldwijde toevoerketens van kledij en schoenen.

Het is de eerste keer dat de zorgvuldigheidseisen voor de toevoerketens van kleding en schoenen verduidelijkt worden in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de rechten van de mens.

De richtlijnen raden bedrijven aan om een systematische geïntegreerde aanpak van risicobeheer en inkoop te hanteren. Daar komen ononderbroken, proactieve en reactieve processen bij kijken.

De richtlijnen besteden ook aandacht aan de diversiteit van de sector en de complexiteit van de uitdagingen. Ze roepen inkopers op om sociale rechten, mensenrechten en het milieu te overwegen bij hun aankopen.

Deze richtlijnen zijn het resultaat van een samenwerking van de OESO en groeilanden met ondernemingen in de hele toevoerketen, vakbonden, ngo’s en andere experten. Het is een concrete reactie op de gezamenlijke G7-verklaring in 2015, waarin internationale inspanningen om due diligence-normen in de hele kledij- en schoenensector te verspreiden, werden aangemoedigd.