Dossier 'Duurzaam internationaal ondernemen'

Tijdens de Exportbeurs 2016 sloeg Flanders Investment and Trade de handen in elkaar met kennispartner CIFAL Flanders, het competentiecentrum van de Verenigde Naties in Vlaanderen, MVO Vlaanderen en het Belgisch Nationaal Contactpunt OESO. Op de FIT-MVO stand stonden ze de Vlaamse internationale ondernemers met raad en daad bij op het vlak van maatschappelijk verantwoord (internationaal) ondernemen.

MVO Vlaanderen ontwikkelde voor die gelegenheid ook dit dossier 'Duurzaam Internationaal Ondernemen'.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt noch aan de grenzen van de onderneming, noch aan de landsgrenzen. Zeker in het buitenland kunt u voor ethische dilemma’s komen te staan zoals milieuvraagstukken (bedrijfsafval, energiebesparing, transportkeuzes,...) en sociale kwesties (veiligheid en gezondheid, kinderarbeid, andere waarden en normen,...)

Duurzaam internationaal ondernemen betekent dat bedrijven in hun internationale relaties met afnemers, leveranciers of partners oog hebben voor het evenwicht tussen economische prestaties enerzijds en de sociale en ecologische effecten daarvan anderzijds, rekening houdend met de plaatselijke institutionele, sociale en culturele context.

Dit dossier biedt de nodige basisinformatie op dit vlak.