Europese subsidies voor Vlaanderen

Europese subsidies voor Vlaanderen in kaart

Met een injectie van zo’n 2 miljard euro wil de Europese Unie de overgang naar een moderner en duurzamer Europa bevorderen. Dergelijke Europese subsidies vormen ook voor Vlaanderen een essentiële bouwsteen.

Europa blijft investeren in innovatie. Via subsidies levert het bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan het Vlaamse energiebeleid en de openbare werken en vervoer. In de periode 2021-2022 werd er in totaal 1,9 miljard euro toegekend aan Vlaanderen. Dat bedrag werd verdeeld over 3.000 Vlaamse deelnames binnen bijna 2.500 projecten uit verschillende Europese subsidieprogramma’s. Dat blijkt uit de EU-subsidiemonitor van VLEVA.

Europa verlegt de horizon

De belangrijkste Europese prioriteit vandaag is ‘Slim Europa’. Bijna de helft van alle subsidies gingen bijvoorbeeld naar het programma Horizon Europe. Dat zet in op de pijlers Excellente wetenschappen; Wereldwijde uitdagingen & Europees industrieel concurrentievermogen; en Innovatief Europa.

Vanuit die pijlers heeft het programma een duidelijke impact op ons dagelijks leven: van mobiliteit en uitwisselingsprojecten, via gezondheid en cultuur naar innovatie-ecosystemen. Sinds 2020 zet dit programma bovendien expliciet in op klimaatadaptatie; kanker; gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren; klimaatneutrale en slimme steden; en gezonde bodem en voedsel. Transport en innovatie zijn ook binnen andere programma’s het hoofdthema.

Innovatie in beweging

Op verschillende vlakken doet Vlaanderen het goed: zo staan we op Europees niveau op de negende plaats voor projecten binnen het LIFE-programma. Dat zet specifiek in op milieu- en klimaatactie. Als we het Horizon-project buiten beschouwing laten, kreeg ook onderwijs een stevige portie van de taart: zo’n 40% van alle goedgekeurde projecten, goed voor ruim 10% van alle subsidies, situeert zich binnen dit bestuurlijk thema.

Doen het ook goed: bijstand aan personen Justitie (32,64% van alle projecten), cultuur (10,34% van alle projecten) en energiebeleid. Dat laatste thema ontving ‘slechts’ 3,42% van de projecten, maar mocht daarmee wel bijna de helft van de subsidies (buiten Horizon) ontvangen.

Geniet je dus op de baan van het razendsnelle 5G-netwerk? Ben je tijdens je studententijd op Erasmus(+) geweest? Of ben je grote fan van de betere Europese film? Dan heb je dat misschien wel aan de verschillende Europese projectsubsidies te danken.

Met zijn EU-subsidiemonitor wil VLEVA een kompas creëren voor Vlaanderen. Om de twee jaar zal de organisatie zo een antwoord bieden op de vraag ‘Hoe doet Vlaanderen het op vlak van EU-subsidies?’ Het volledige rapport is terug te vinden via de site van VLEVA.