De handen uit de mouwen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Het project ‘Hands-on Inclusion’ streeft naar een inclusieve en diverse arbeidsmarkt als het nieuwe normaal. Het is immers alle hens aan dek op die arbeidsmarkt en er is momenteel veel onbenut talent.

Hands-on inclusion is een project van Verso en Minderhedenforum in samenwerking met tal van andere organisaties.

De doelstelling van het project is een inclusieve arbeidsmarkt realiseren door inclusief ondernemerschap te stimuleren.

Inclusief ondernemen betekent dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan boord worden gehaald en gehouden. Alles wordt in het werk gesteld om mensen gelijke kansen en voldoende rechten te geven, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur of eventuele fysieke beperking.

Het project maakt die ambitie waar door de juiste ondersteuning te bieden en de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen.

Inclusief ondernemen heeft een impact op verschillende niveaus van organisaties, zoals selectie- en aanwervingsprocedures, interne communicatie, taalgebruik en het welzijn van medewerkers.

Nieuwe website

Wie het diversiteitsbeleid van haar of zijn organisatie wil analyseren, kan op de website van Hands-on Inclusion deelnemen aan een quiz. De website biedt ook een checklist waarmee je kunt controleren of je organisatie rekening houdt met verschillen tussen medewerkers. Aan de hand van je antwoorden op concrete vragen creëert het platform een rapport met sterktes, werkpunten en tips.

Je kunt ook een gratis diversiteitsscan aanvragen.


Verder biedt het platform verschillende bootcamps aan. Dat zijn intensieve, interactieve trajecten op het gebied van houding, vaardigheden en kennis die je volgt samen met collega’s uit andere (sociale) ondernemingen uit verschillende sectoren. Een bootcamp bestaat uit vijf sessies van een halve dag.