15 goede praktijken voor meer etnisch-culturele diversiteit en inclusie in bedrijven

Onze capaciteit om etnische diversiteit te verankeren in de arbeidsmarkt zal de toekomst van onze economie en samenleving bepalen. De dalende geboortecijfers en het stijgend aantal mensen uit andere landen zeggen de EU en haar lidstaten de wacht aan. Zijn we klaar voor die uitdaging?

Personen met een migratieachtergrond vormen een groot potentieel dat in de ‘war on talent’ onderbenut blijft. Hun werkzaamheidsgraad ligt bijna 20 procentpunten lager dan die van personen van Belgische origine.

In het project Business Uniting Talent 2030, opgestart door het Prins Filipfonds met de steun van de Koning Boudewijnstichting en CSR Europe, werkten 8 bedrijven samen aan een bedrijfsmodel en bijhorende screeningstool om te beoordelen waar bedrijven staan op het vlak van etnisch-culturele diversiteit en inclusie.

Het laat toe verbeteracties op te zetten en de evolutie op te volgen.

In een nieuwe brochure delen bedrijven 15 goede praktijken die aansluiten bij één onderdeel van het bedrijfsmodel. De voorbeelden kunnen bedrijven inspireren tot eerste stappen richting meer inclusieve werkomgevingen.