Voeding, tabak

De Vlaamse voedingsindustrie telde in 2015 61.786. arbeidsplaatsen. Indirect genereert deze sector nog eens 95.768 arbeidsplaatsen, wat maakt dat er in Vlaanderen bijna 157.553 arbeidsplaatsen verbonden zijn met de voedingsindustrie.

In vergelijking met de totale verwerkende industrie is de werkgelegenheid in de Vlaamse voedingsindustrie opvallend stabiel. In 2005 vertegenwoordigde ze 15,7% van de industriële werkgelegenheid. In 2015 is dit al 18,7%.

De sector is sterk exportgericht. Van de totale omzet van 38,4 miljard euro, werd in 2015  50% geëxporteerd. Die export is in de eerste plaats gericht op de Europese Unie en dan vooral op onze buurlanden. Het grootste groeipotentieel ligt echter in de ‘verre export’ naar markten zoals de VS, China en Japan. Met Food.be wil de sector zichzelf nog meer op de exportkaart zetten.

Cimabel, de federatie van de sigarettenfabrikanten in België en Luxemburg, schatte de directe en indirecte tewerkstelling in de tabakssector op zo’n 15.000 arbeidsplaatsen in 2015. Nog volgens die federatie verdiende de Belgische federale overheid in 2012 zo’n 2,65 miljard euro aan de rokende consument.

(Duurzaamheids)uitdagingen

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, maakt zich in de eerste plaats zorgen om de concurrentiekracht van de sector. Die wordt immers geconfronteerd met heel wat heffingen zoals de gezondheidstaks, de verpakkingsheffing en de nieuwe kilometerheffing. De sector kampt bovendien met een loonkostenhandicap van 17,4% en met dure energie.

De vergrijzing stelt de voedingssector voor een tweede grote uitdaging. Er is onvoldoende instroom, het aantal 50- plussers neemt toe en de sector telt een groot aantal knelpuntvacatures. Vooral technische profielen zoals mecanicien en elektriciens zijn zeer moeilijk te vinden.

Het duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie vermeldt behalve de twee bovenstaande, nog zo’n 15-tal andere uitdagingen, verdeeld over vier thema’s:

  • welvaart
  • personen
  • maatschappij
  • planeet.

De negatieve impact op de gezondheid van tabaksproducten heeft tot gevolg dat ze steeds meer moeten voldoen aan ‘waarschuwende’ verpakkingsvereisten en steeds zwaarder belast worden.

 

 

Gerelateerde inhoud

Content type