Energie, water

De Vlaamse energiesector bestaat hoofdzakelijk uit:

  • elektriciteitsbedrijven,
  • gasbedrijven en
  • petroleumraffinaderijen.

Ook de vroegere steenkoolwinningen en cokesovens horen bij deze sector, net als de bedrijven die voornamelijk biobrandstoffen produceren.

(Duurzaamheids)uitdagingen

De activiteiten van deze energiesector veroorzaken milieuproblemen.

Naast het gebruik van primaire energiebronnen (kolen, aardolie, aardgas, kernbrandstof en hernieuwbare energie) bepalen voornamelijk de emissies naar de lucht de milieudruk van de energiesector. Rationeel energiegebruik, beperking van energietransformatieverliezen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moeten toelaten deze milieudruk te beperken.

Links

 

Gerelateerde inhoud

Content type