Bank, verzekeringen, post, telecom

In de Belgische banksector werken ongeveer 53.000 mensen. Het aantal aanwervingen zit in een dalende lijn, met een afname van 4,5 procent in 2014. De populariteit van het mobiel bankieren is hiervoor de voornaamste oorzaak.

De Belgische verzekeringsmarkt stelt ongeveer 46.400 personen te werk. Het gaat om werknemers in verzekeringsondernemingen, in agentschappen of in de makelarij. De laatste tien jaren kent de werkgelegenheid geen al te grote fluctuaties. Het aantal deeltijdse werknemers kende een geleidelijke opmars.

De postsector was goed voor 36.000 directe arbeidsplaatsen in België in 2011. Dat betekent 1,05 procent van de totale tewerkstelling in België. De telecomsector telt ongeveer 23.000 werknemers.

(Duurzaamheids)uitdagingen

Banksector

De Belgische banksector verschilt van de Europese. Het noorden van Europa kent al jaren een strakke reductie van het aantal kantoren. Zij zetten meer in op internetbankieren. Het zuiden kiest dan weer iets meer voor agentschappen. België investeerde zwaar in beide, wat een grote uitdaging vormt om die twee te doen rijmen.

Op vlak van duurzaamheid kunnen banken en bedrijven een verschil maken. Ze kunnen op een verantwoorde manier omgaan met geld en bewust kiezen voor een investering die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Ze kunnen geld investeren in projecten die mens en milieu vooruit helpen: hernieuwbare energie, Noord-Zuid samenwerking, cultuur, onderwijs, natuurbeheer, … Daarnaast kunnen ze klanten stimuleren om te kiezen voor duurzame spaarproducten.

In 2013 werd 3,05 miljard euro opgehaald via duurzame spaarproducten. Een jaar eerder bedroeg dit nog 2,41 miljard euro. Het totale volume aan duurzame beleggingsfondsen bedroeg in 2013 7,7 miljard euro of een miljard minder dan het jaar ervoor.

Verzekeringssector

Eén op de drie werknemers in de verzekeringssector gaat gebukt onder stress. Het werk in de verzekeringssector wordt door twee op drie werknemers ervaren als ‘geestelijk vermoeiend, belastend voor het geheugen en veeleisend voor het concentratievermogen’. Dat blijkt uit een enquête die de christelijke bediendenbonden LBC-NVK en CNE lieten uitvoeren. Het verbeteren van de (geestelijke) gezondheid van medewerkers is dus een werkpunt.

Het aanbod en de inhoud van maatschappelijk verantwoorde financiele producten is nog te weinig bekend. Daarom wil de verzekeringssector bijdragen tot de promotie van en de transparantie rond maatschappelijk verantwoord investeren. Zij ontwikkelden daartoe een gedragscode. Deze code omvat de minimale vereisten waaraan een tak 23-verzekering moet voldoen om aangeboden te kunnen worden aan de consument onder de noemer van ‘maatschappelijk verantwoorde verzekering’. Bovendien bepaalt ze een aantal minimale normen rond de transparantie over deze producten.

Bij de keuze van duurzame verzekeringsproducten is het aangewezen om rekening te houden met:

  • Controversiële investeringen   
  • Microkrediet   
  • Groen beleggen   
  • Sociaal ethisch beleggen   
  • Cultureel beleggen   
  • Transparantie

Postsector

Papier en karton lijken onlosmakelijk samen te gaan met postv(erdeling). Toch kan het extra gebruik ervan vermeden worden. Door zelf te recycleren en klanten te stimuleren om het voorbeeld te volgen, bijvoorbeeld. Daarnaast is de keuze voor papier (en postzegels) en karton uit verantwoord bosbeheer (FSC/PEFC) een must.

Slimme logistieke planning, energiezuinige voertuigen, emissievrije opslagruimten, samenwerking met milieubewuste partners en het beperken van het aantal transportkilometers dragen bij aan de verduurzaming van de postsector. Zo kunnen de bedrijven hun CO2-uitstoot verminderen.

Telecomsector

Telecom gaat grotendeels gepaard met ICT. Daardoor is een verantwoord energiegebruik onontbeerlijk. Niet alleen bij de aankoop van nieuwe milieuvriendelijke apparatuur, maar ook bij het transport en de instelling ervan. Werkruimtes kunnen geoptimaliseerd worden via bijvoorbeeld energiebesparende verlichting en klimaatinstallaties.

De hoge werkdruk in telecombedrijven is een gekend fenomeen. Die kan lager door te investeren in een veilige en gezonde werkomgeving. Met aandacht voor diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.

Links

Gerelateerde inhoud

Content type