Zuivelsector rolt duurzaamheidsprogramma uit

De landbouworganisaties en de zuivelindustrie hebben samen een duurzaamheidsprogramma in de zuivelsector gelanceerd. Eigen energievoorziening, hergebruik van water, veevoeder van eigen teelt en aandacht voor biodiversiteit zijn slechts enkele van de 35 duurzaamheidsinitiatieven die gepromoot worden.

Het gezamenlijke programma 'Duurzaamheidsmonitoring van de Melkveehouderij' - een initiatief van ABS, Boerenbond, FWA en de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) - geeft aan de melkveehouder een keuzelijst van 35 duurzaamheidsinitiatieven. Elk melkveebedrijf heeft immers zijn eigen specifieke situatie. Energie, water, dierenwelzijn, milieu, dierengezondheid, voeding van de koe, en sociale aspecten zijn de 7 thema’s.

Enkele concrete voorbeelden uit de lijst met 35 duurzaamheidsinitiatieven :

  • Recuperatie van de condensatiewarmte van de melkkoeltank bij het koelen van de melk
  • Hergebruik van water via rietveld, biofilter of waterzuivering
  • Eigen energieproductie op basis van de mest via een pocketvergister
  • Het bedrijf is erkend als kijkboerderij/bezoekboerderij of als zorgboerderij (opvang van hulpbehoevenden)
  • Maximaal gebruik van eigen voederteelten
  • Gebruik van een milieu-boekhouding, die door de overheid erkend is
  • Overeenkomst met overheid/natuurvereniging inzake akkervogel/weidevogelbeheer
  • Een contract met een vaste bedrijfsbegeleidende dierenarts
  • Een aanpak met de hele zuivelketen

Inspanningen doorheen de keten

Niet alleen de melkveehouders engageren zich in de duurzaamheidsaanpak. Ook de volgende schakels in de keten, namelijk de melkophaling en de melkverwerking, werken mee.

“Ik heb enorme waardering voor de inspanningen die in de zuivelsector worden geleverd op het vlak van duurzaamheid. Met concrete acties en inspanningen van alle schakels blijft het niet bij woorden, maar worden er daadwerkelijk resultaten geboekt. De vermindering van de carbon footprint van melk met 20% op 10 jaar tijd, is daarvan alvast een sprekend voorbeeld”, aldus minister-president Kris Peeters.

Maar er zijn nog andere voorbeelden. Sedert 2006 is er een monitoring van de melkophaling. Op 6 jaar tijd is het brandstofverbruik per 1.000 liter opgehaalde melk met 8 % verminderd. De inzet van vrachtwagens met milieuvriendelijke motoren (EURO 5) is sterk gestegen. Veel melkverwerkers realiseerden aanzienlijke verminderingen van de inzet van energie en water en het gebruik van verpakkingsmateriaal daalde.

Controle en rapportage

Vanaf 1 januari 2014 wordt het duurzaamheidsprogramma over het hele land uitgerold. Jaarlijks zullen onafhankelijke auditeurs op één derde van de melkveebedrijven nagaan welke duurzaamheidsinitiatieven gerealiseerd zijn. Zo wordt de vooruitgang over het hele land gemeten en de zuivelsector engageert zich om hierover te rapporteren. Om de 3 jaar zullen alle Belgische melkveebedrijven, zo’n 8.500, bezocht worden.

Bron: boerenbond.be