When all was said and done, there was a lot more said than done!

Wat is de reden van bestaan van jouw organisatie? Hoe realiseert ze een positieve maatschappelijke impact? Welke waarden hanteert ze daarbij? Welke eisen stelt dat aan leidinggevenden?

Nu meer dan ooit kan je maar beter goeie antwoorden hebben op deze vragen. We zochten een voorbeeld.

Meer dan ooit moeilijk

COVID-19 en de daaruit voortvloeiende economische crisis zette alles zeer snel op zeer scherp. De dood van George Floyd voegde daar nog een dimensie aan toe; deze van racisme en (raciale) ongelijkheid.

Zoals venture capitalist Fred Wilson het uitdrukt: “The trio of crises we are experiencing; a public health crisis, an economic crisis, and a racial injustice crisis, has everyone on edge and overwhelmed. Leading a company in this time is very hard.”

Holle woorden volstaan niet

Vragen deze tijden om een nieuw type leiderschap? We volgen het op. Eén ding staat echter vast: nietszeggende, inwisselbare boodschappen de wereld insturen is een garantie voor problemen.

Op de website van Harvard Business Review verwoordt Kira Hudson Banks het als volgt: “Blanket and abstract statements that merely denounce police brutality sound more like a politician trying to get votes than an institution prepared to take action. It tells people what you are against without having to commit to being for anything. Perhaps now more than ever, talk is cheap, and you need to guard against this saying at your company: When all was said and done, there was a lot more said than done!”

Content marketing expert en schrijfcoach Ann Handley raadt aan om stelselmatig te schaven aan het standpunt van je organisatie over thema’s zoals racisme, ongelijkheid, klimaatopwarming,… Om het zodanig aan te scherpen en te ‘internaliseren’ tot er voor medewerkers zowel als voor stakeholders en buitenstaanders geen twijfel meer over kan bestaan waar je organisatie voor staat.

Boodschappen, oproepen, slogans,… gewoon delen of zonder meer een zwart vierkant op je Instagram-account posten noemt ze ‘messaging karaoke’… “Brands that have gotten into the most trouble this past week are the ones that are practicing messaging karaoke, singing along without really having internalized the words.”

Grijp je kans

Het zijn dus moelijke tijden.

Maar ook in moeilijke tijden liggen er kansen om waardengedreven ondernemerschap uit te dragen, zoals Jochanan Eynikel van Etion op deze website al aangaf.

Wie op zoek gaat naar voorbeelden, komt al snel uit bij de Unilevers, Ben & Jerry’s of Patagonia’s van deze wereld.

Wij zochten het elders.

Het zwarte vierkant

Creatief Schrijven vzw is in Vlaanderen het aanspreekpunt voor iedereen die graag wil (leren) schrijven. De vzw is structureel erkend op het decreet amateurkunsten voor de discipline letteren en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Een team van tien medewerkers zorgt voor een schrijfaanbod voor iedereen van 6 tot 106. Denk aan cursussen, workshops, masterclasses, een SchrijversAcademie, Schrijfdagen, wedstrijden zoals het Belgische en Europese Poetry Slam-kampioenschap, een schrijfdocentenopleiding,...

Racisme, ongelijkheid, klimaatopwarming, armoede,… daarover dachten alle teamleden écht wel hetzelfde: dit zijn dingen die niet kunnen en die we mee uit de wereld moeten zien te helpen. Blackout Tuesday bewees dat dat niet volstond. Het zwarte vierkant legde een stevige breuklijn bloot tussen pro en contra.

In twee episodes volgen we hoe directeur An Leenders en haar medewerkers evolueren van een ‘intuïtieve mening’ naar een gestructureerd beleid.

In haar eerste stuk lees je welke boeien haar boven water hielden in de woelige Black Lives Matter-zee. Het tweede stuk mag je verwachten in het voorjaar van volgend jaar.

Frank Van Damme

Voor MVO Vlaanderen