Werk je mee aan dit onderzoek naar duurzame toeleveringsketens bij kmo's?

Het HIVA-onderzoeksinstituut (KU Leuven) is gestart met een vierjarig onderzoeksproject over mensenrechten in de toeleveringsketens van kmo’s. De onderzoekers zijn nu op zoek naar bedrijven die al stappen zetten, hoe bescheiden ook.

Internationaal krijgt dit thema steeds meer aandacht. Zowel op Belgisch als op Europees niveau komt er mogelijk wetgeving die bedrijven zou verplichten om aandacht te besteden aan, onder meer, werkomstandigheden bij leveranciers.

De onderzoekers willen niet enkel in kaart brengen welke acties Belgische kmo’s al ondernemen om risico’s op het vlak van mensenrechten in kaart te brengen en aan te pakken. Ze willen ook samen met kmo’s verkennen hoe ze dit op meer systematische wijze kunnen aanpakken.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn de onderzoekers op zoek naar bedrijven die al stappen gezet hebben, hoe bescheiden ook. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het gebruiken van een supplier code of conduct of het beschikken over een beleid inzake conflictmineralen, Maar ook om het aankopen van eerlijke/gecertifieerde producten of het aangaan van een informele dialoog met producenten in ontwikkelingslanden.

Neemt jouw bedrijf inderdaad stappen in deze richting? Wil je graag samen met de onderzoekers je beleid en praktijken doorlichten, en meer te weten komen over hoe andere bedrijven het aanpakken?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderzoekers via Diana Pietrzak.