Vlaanderen Circulair en VITO organiseren toekomstbevraging

Het relancedebat voor onze economie en maatschappij woedt volop.

Iedere crisis biedt ook kansen om het in de toekomst anders aan te pakken. Daarom verzamelen Vlaanderen Circulair en haar stuurgroeplid VITO ideeën en concrete voorstellen van bedrijven, steden en non-profit organisaties voor een veerkrachtige toekomst.

Hoe is je economisch toekomstbeeld veranderd?

Zie je de kansen van veerkrachtige businessmodellen zoals in de circulaire economie meer groeien? Wil je als burgemeester nieuwe initiatieven extra stimuleren? Hoe kunnen uit de sociale maakindustrie volwaardige nieuwe jobs gecreëerd worden? Kan hergebruik en herstel een prominente plaats krijgen om zo meer werkgelegenheid in België te creëren? Zullen we omzichtiger omgaan met grondstoffen en bevoorradingsketens? Hoe hard gaat het met digitalisering en globalisering? En: zijn de verwachtingen van consumenten/burgers veranderd

Vertel welke maatregelen jij belangrijk vindt om de heropleving en de vernieuwing in de maatschappij en economie te ondersteunen. Doe mee en maak de toekomst veerkrachtiger!

Schenk 8 minuten van je tijd en laat van je horen in deze toekomst-enquête