Verruiming kmo-groeisubsidie voor 'duurzaam en circulair ondernemen'

Heb je ambitieuze groeiplannen binnen het thema internationalisering, digitalisering, innovatie of duurzaam en circulair ondernemen? Dien dan je in tijdens de volgende oproep die loopt van 1 november tot en met 20 december.

Nieuw voor deze derde oproep van 2022 is dat het thema 'duurzaam en circulair ondernemen' een ruimere invulling krijgt.

Tot nu konden alleen bedrijven uit de bouw- of de maakindustrie steun krijgen voor projecten waarbij werd ingezet op circulair ondernemen. Het thema wordt vanaf deze oproep sterk verruimd. Naast circulair ondernemen kunnen ook projecten gericht op energietransitie, klimaattransitie, milieu of biodiversiteit gesteund worden.

Bovendien is er geen beperking meer qua sector, alle bedrijven kunnen een aanvraag indienen.

Verruiming naar energie- en klimaattransitie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij een ambitieus groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een belangrijk maatschappelijk thema. Daarom werkt de kmo-groeisubsidie sinds 2021 met competitieve thematische oproepen.

Door de verruiming van het thema ‘duurzaam en circulair ondernemen’ naar energie- en klimaattransitie wil de Vlaamse overheid een extra stimulans geven aan bedrijven om bij te dragen aan het verduurzamen van de Vlaamse economie.

Ook de minder energie-intensieve bedrijven moeten immers hun CO2-uitstoot reduceren om de doelstellingen van de Vlaamse Regering voor de reductie van broeikasgasemissies te kunnen realiseren.

Aanvragen tussen 1 november en 20 december

De derde en laatste oproep van 2022 richt zich op de thema’s digitalisering, internationalisering, innovatie en duurzaam en circulair ondernemen. Wil jouw onderneming advies inkopen of personeel aanwerven voor het realiseren van een ambitieus groeitraject dat aansluit bij deze thema’s? Bereid dan nu je project en aanvraag voor, zodat je vanaf 1 november 2022 vlot kan indienen. Opgelet: Deze oproep sluit op 20 december 2022.

Welke projecten komen in aanmerking?

Binnen het thema 'duurzaam en circulair ondernemen' kunnen ondernemingen die via duurzame strategieën inzetten op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit, hun project indienen.

Ook ondernemingen die innovatieve technologieën gericht op milieubescherming, energie- of klimaattransitie of het sluiten van materiaalkringlopen ontwikkelen of vermarkten en op die manier indirect bijdragen tot het vergroenen van de Vlaamse economie, komen in aanmerking binnen dit thema.