Kmo-groeisubsidie voortaan thematisch en duurzaam

De kmo-groeisubsidie werd op 1 januari bijgestuurd. De steun zal gerichter worden ingezet om de noodzakelijke economische uitdagingen in de relance te realiseren. Kmo’s kunnen een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij de Vlaamse beleidsprioriteiten waaronder circulair en duurzaam ondernemen.

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe markten te verkennen of nieuwe producten te lanceren.

Bijsturing bestaand systeem

Op 1 januari 2021 werd de kmo-groeisubsidie hervormd. Naast bedrijfseconomische groei door internationalisering of innovatie, is het in het nieuwe systeem nu ook mogelijk om steun te krijgen voor bedrijfsinterne omvormingen die de onderneming klaarmaken voor een digitale of duurzame toekomst.

Concrete voorbeelden zijn het ontwikkelen van een klantenportaal met visualisatiemogelijkheden in een virtual of augmented reality omgeving, of het verduurzamen van bepaalde bedrijfsprocessen.

Subsidie op maat via duidelijke en duurzame accenten

Het Vlaams relanceplan maakt duidelijke beleidskeuzes om de sprong naar de economie van de toekomst te realiseren. Digitalisering en duurzaamheid zijn daar twee belangrijke elementen in.

Deze keuzes worden nu ook vertaald in de kmo-groeisubsidie. Kmo’s kunnen een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij een van deze beleidsprioriteiten:

  •     digitalisering,
  •     internationalisering,
  •     innovatie,
  •     circulair en duurzaam ondernemen.

Het indiensysteem werd aangepast. Het bestaande systeem waarbij ondernemingen het hele jaar door een dossier konden indienen werd op 1 januari 2021 vervangen door een nieuw systeem van thematische oproepen. Met deze formule worden enkel de beste dossiers gesteund en verhoogt de maatschappelijke toegevoegde waarde van de kmo-groeisubsidie.

Wat wijzigde er nog?

Het systeem van oproepen en het invoeren van de beleidsthema’s zijn de belangrijkste bijsturingen. Daarnaast zijn er ook nog enkele technische aanpassingen:

  •     Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving.
  •     De subsidie wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.
  •     De huidige minimumdrempel van € 20.000 geldt per individueel advies.

Oproepkalender

Voor 2021 worden 3 oproepen voorzien, waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld.

Oproep 1:

    Indienperiode: 15 maart tot en met 30 april 2021
    Thema’s: internationalisering, digitalisering

Oproep 2:

    Indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus 2021
    Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

Oproep 3:

    Indienperiode: 1 november tot 31 december 2021
    Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie