Subsidieoproep: MVO voor de KMO met de Sustatool

Vlaanderen geeft subsidies aan intermediaire organisaties die hun leden ondersteunen om met de Sustatool te werken. Daarmee krijgen kleinere organisaties een begeleiding op maat om duurzaamheid te implementeren. Deze tool legt ook de link met de Sustainable Development Goals.

Wat?

De Sustatool biedt een managementproces-aanpak waarbij diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitgerold en gemonitord kunnen worden. De Sustatool is een aanvulling op en een synthese van de reeds bestaande tools in de markt. Deze tool werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen met de steun van de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie. 

De doelstelling van deze tool is het creëren van een gebruiksvriendelijke, maar alomvattende duurzaamheidsaanpak voor KMO’s. De aanpak is gericht op een blijvende meetbare impact op de verschillende niveaus van de bedrijfsvoering. 

Wie?

De Vlaamse overheid wil met deze oproep intermediaire organisaties uitnodigen om individuele organisaties te ondersteunen om gebruik te maken van de Sustatool en om zo MVO op een structurele manier op te nemen in de organisatie.

Deze oproep richt zich naar sectororganisaties, beroepsfederaties, bedrijvennetwerken, regionale organisaties, koepelorganisaties, lokale en regionale overheden, samenwerkingsverbanden van organisaties die zich rond algemene of specifieke duurzaamheidsuitdagingen verzamelen, enz. 

Acties?

Deze niet-limitatieve lijst van acties suggereert het soort projecten dat mogelijk is:

  • Algemene vormingen en opleidingen over de toepassing van de Sustatool,
  • MVO-sectorpaspoort met bijhorende actiecatalogus formuleren en testing ervan in bedrijven met behulp van de Sustatool,
  • Formuleren van een regionale duurzaamheidsstrategie en toepassen bij bedrijven en gemeenten met behulp van de Sustatool
  • Aan de slag met de SDG’s in een specifieke sector en testen voor toepassing in bedrijven met behulp van de Sustatool,
  • Stakeholderanalyse, –betrokkenheid en -samenwerking organiseren voor sectoren en individuele bedrijven met behulp van de Sustatool, enz. 

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van maximum 19 maanden, ten vroegste te beginnen op 15 december 2018 en uiterlijk te eindigen op 14 september 2020.

Hoeveel?

De Vlaamse overheid hanteert een maximum van 50.000 euro per project. Er dient geen cofinanciering te worden ingebracht.

Hoe?

Tot en met de deadline voor indiening van je projectaanvraag kun je bij de medewerkers van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen terecht voor volgende ondersteuningsvormen:

Consultatie van projectideeën is steeds mogelijk en wordt ook ten zeerste aangeraden. Hiervoor kan u contact opnemen met Bie De Keulenaer, Liesbeth De Wolf en Fien Synaeve, oproepbeheerders van deze oproep.

Er wordt een infosessie voorzien over deze oproep op dinsdag 7 augustus 2018.

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie.

Wanneer?

De oproep staat open tot en met 21 september middernacht. Uiterlijk dan moeten projectvoorstellen ingediend worden.