Participatief ondernemen... dat is 'EASI'

Voor de vierde opeenvolgende keer heeft EASI de titel van 'Great Place to Work' in België gewonnen. EASI, de winnaar in de categorie onder de 500 medewerkers, is bij ons minder bekend, maar dat zou best mogen veranderen. Niet zo zeer omdat het bedrijf ook in Vlaanderen actief is, maar vooral omdat het zeer sterk inzet op participatief en waardengedreven ondernemen.

Voorbeeldbedrijf

EASI is een Belgisch IT-bedrijf met hoofdzetel in Nijvel. In deze onderneming met meer dan 200 werknemers is bijna 1 op 4 aandeelhouder. Salvatore Curaba, oprichter en CEO: "EASI is niet langer mijn bedrijf. Het is ons bedrijf. 25% van de medewerkers zijn ook partners."

Iedere medewerker krijgt de kans om medeaandeelhouder te worden, maar moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Men moet minstens twee jaar aan de slag zijn in het bedrijf alsook een goede score halen op vijf kernwaarden van het bedrijf, zijnde: respect voor klanten, respect voor leveranciers en collega’s, verantwoordelijkheidszin, engagement en een positieve ingesteldheid.

EASI is een voorbeeldbedrijf voor het participatief ondernemen. Dat ze de prijs van ‘great place to work' winnen’, mag niet verbazen. Ook de niet-aandeelhouders in het bedrijf worden nauw betrokken bij de gang van zaken. Ze krijgen dezelfde informatie als de aandeelhouders. Er wordt met de regelmaat van de klok gecommuniceerd over de stand van zaken en nieuwe projecten. Het bedrijf staat gekend voor een sterke werknemersbetrokkenheid

Ware geest van ondernemerschap

Een medewerker bij EASI wordt aandeelhouder uit fierheid. Dat bleek duidelijk uit gesprekken van Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION, met enkele deelnemers aan de aandeelhoudersvergadering. Een deel van de winst kunnen krijgen is niet de belangrijkste drijfveer. Ze willen op een meer betrokken manier meewerken aan de verdere uitbouw van het bedrijf. Werknemers kopen de aandelen aan marktwaarde. Een medewerker die aandelen koopt, is een investeerder. Ze steken hun eigen centen in hun bedrijf. Ze worden mede-eigenaar. 

Dit participatief model van participatief ondernemen in België versterkt de relatie tussen werknemers en de werkgever. Voor Salvatore Curaba is winstparticipatie daarom een middel en geef finaal doel. Voor hem draait alles om het tot ontwikkeling brengen van een ware geest van ondernemerschap via gedeeld eigenaarschap. Medeaandeelhouderschap is een locomotief voor de onderneming. Medewerkers hebben de kans om mee te investeren in hun professioneel project en betrokken te worden in de strategische beslissingen van het bedrijf. 

Het geheim van EASI?  

Salvator Curaba herhaalt regelmatig zijn boodschap: "het financieel succes is niet het doel, maar het gevolg van een beleid, waarin we trouw blijven aan de vijf kernwaarden". Het concept van 'erkenning' staat centraal in de bedrijfsstrategie. "De mogelijkheid voor medewerkers, om aandeelhouder te worden is niet de enige vorm van erkenning. Ieder jaar organiseert de HR afdeling een 'erkenningsdag'. Daarop worden activiteiten georganiseerd om het personeel te bedanken voor het werk van het afgelopen jaar: catering, kicker, relaxatie, feestje, ... Daarbij is het management er zich ook van bewust dat medewerkers zich willen erkend voelen op dagdagelijkse basis. Salvator Curaba is ervan overtuigd: "De kracht van elkaar systematisch te bedanken wordt onderschat."

Basis voor MVO?

Mogen we verwachten dat deze bedrijven, die in de prijzen vallen als 'great place to work', ook op andere vlakken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid sterk presteren? Ze scoren alvast op hoog voor een aantal thema's van de 'people'-dimensie. Maar welke score behalen al deze bedrijven voor milieuthema's?