Oproep - Circulair werk(t)!

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roepen de afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie samen met Vlaanderen Circulair organisaties op om zich te verenigen in circulaire hubs.

Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen.

Deze samenwerkingen moeten resulteren in:

 • nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of;
 • nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk.

De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. De hub heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie.

De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven.

De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

De oproep verloopt in twee fases:

 • Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden.
 • Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2).

Wie?

Deze oproep richt zich op partnerschappen om de circulaire hubs op te zetten. Deze partnerschappen bestaan minimaal uit:

 • een lokaal bestuur
 • een sociaal economie-bedrijf
 • én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers.

Een projectaanvraag indienen om in een eerste fase (met een looptijd van 4 maanden) een plan van aanpak uit te werken om het partnerschap vorm te geven en een visie en strategie voor de hub uit te tekenen, kan gebeuren door elk van onderstaande actoren, al dan niet reeds in een partnerschap:

 • Kennisinstellingen en netwerkorganisaties met expertise in circulair of sociaal ondernemen
 • Lokale economische actoren
 • Lokale besturen
 • Middenveldorganisaties  met interesse in circulair ondernemen en sociale economie
 • Erkende sociale economie bedrijven met interesse in circulair ondernemen
 • Circulaire ondernemers met aandacht voor de sociale aspecten
 • Sociale ondernemers met interesse in circulair ondernemen
 • Reguliere ondernemingen met interesse in circulair ondernemen

In een tweede fase (de implementatiefase) krijgen tien partnerschappen de kans om de circulaire hub effectief op te zetten. Aan het partnerschap wordt de voorwaarde gesteld dat het moet bestaan uit minimaal een lokaal bestuur, een sociaal economie-bedrijf én een reguliere onderneming of netwerk van/voor ondernemers.

Budget?

Het oproepbudget bedraagt 1.600.000,00 euro, waarvan 800.000,00 EUR ESF (40 %) en 800.000,00 EUR financiering door Vlaanderen Circulair (40 %). 20% van de financiering wordt ingebracht door de promotoren (de projectindieners) via private of publieke financiering.

Er is een maximale subsidie voorzien van 175.000,00 EUR per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 70.000,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 70.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen circulair)
 • Minimaal 35.000,00 EUR (20% private of publieke financiering)

Dit wordt als volgt onderverdeeld:

Voor fase 1 wordt een budget van maximaal 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

 • Maximaal 6.000,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 6.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen Circulair)
 • Minimaal 3.000,00 EUR (20 % andere publieke of private financiering)

Voor fase 2 wordt een budget van maximaal 160.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

 • Maximaal 64.000,00 EUR (40 % middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 64.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen Circulair)
 • Minimaal 32.000,00 EUR (20 % andere publieke of private financiering)

Timing?

De oproep staat open van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020. Een project indienen kan tot en met 30 oktober 2020 middernacht via de ESF-applicatie. Er is technische ondersteuning tot 30 oktober 2020, 16u30.

Goedgekeurde projecten kunnen starten met fase 1 vanaf 31 december 2020. De 10 geselecteerde projecten in fase 2 lopen af op 31 december 2022.

Infosessie

We organiseren een digitale infosessie op 10 september 2020 in de namiddag. Meer informatie en inschrijven kan via ESF Vlaanderen.

Matchmaking

Daarnaast organiseren we ook twee matchmaking-momenten.

Tijdens deze momenten bestaat de mogelijkheid om verschillende organisaties/bedrijven te leren kennen en een partnerschap aan te gaan voor deze oproep. Deze momenten vinden plaats op 21 september 2020 en 6 oktober 2020.

Meer informatie en inschrijven kan via ESF Vlaanderen. De praktische organisatie van deze matchmaking-momenten is afhankelijk van de geldende maatregelen omtrent het coronavirus. Gelieve de ESF-website dus goed in de gaten te houden ingeval van wijzigingen hieromtrent.