Nog te weinig mobiliteitsdata beschikbaar

Scelta Mobility is een Gents mobiliteitsbureau gespecialiseerd in recreatief verkeer. Denk maar aan mobiliteit bij sporthappenings, evenementen en beurzen.

“Maar we helpen evengoed steden en gemeenten én bedrijven aan een mobiliteitsplan. Daarbij is duurzaamheid steeds verweven in al wat we doen”, vertelt Bart Busschaert, zaakvoerder van Scelta Mobility.

In 2013 zette Bart Busschaert de stap naar het ondernemerschap.

“Ik werkte eerder bij een studiebureau en zag kansen in de evenementensector. Er heerst daar niet zo een 9-tot-5-mentaliteit, dus zijn er weinig mobiliteitsexperts geneigd om de stap te zetten. Ondertussen telt ons team een vijftal specialisten. Elk met hun eigen expertise, waardoor we heel diverse opdrachten kunnen uitvoeren.”

Dubbele focus

Bij het opzetten en uitwerken van mobiliteitsplannen behoudt Scelta Mobility steeds een dubbele focus.

“In de eerste plaats draait het om de klant en de bereikbaarheid, maar we houden ook rekening met de omgeving en de verkeersleefbaarheid. Bij grote evenementen zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de lokale economie kan blijven draaien. Sluipverkeer of wildparken is uit den boze. We moeten ook de veiligheid garanderen.”

In het aansporen om gebruik te maken van het openbaar vervoer ziet Bart Busschaert een win-win. “Pieken bij aankomst en vertrek zijn beter te spreiden. Dat is aangenamer voor bezoekers, makkelijker te organiseren voor onze klant en het is duurzamer.

De keuze voor openbaar vervoer hoeft dus niet per se te komen vanuit een groene invalshoek. Het is gewoon pragmatischer.”

Juiste incentives en maatregelen

Scelta Mobility leerde dat het loont om bij het opzetten van een mobiliteitsplan de juiste incentives en maatregelen te voorzien.

“Dat zorgt voor een grote mobiliteitsverandering bij de bezoekers. Het gaat niet altijd om het ecologische verplaatsen, maar ook om het attent maken dat er bijvoorbeeld een bewaakte fietsenparking aanwezig is of de locatie makkelijk bereikbaar is per fiets.

Bij het optreden van AC/DC in Dessel bleek dat er vijftien procent van de concertbezoekers uit de regio kwam. Dankzij goede communicatie over de aanwezige infrastructuur kwamen er meer dan 3.000 mensen met de fiets.”

Niet alleen communiceren over auto

Volgens Bart Busschaert komt het erop aan om de juiste boodschap te geven.

“Er moet aandacht zijn voor alle mobiliteitsmodi. Vaak zie je dat er enkel gecommuniceerd wordt over de auto. Maar het kan anders, zoals bij UZ Antwerpen. Binnen in de hal hangen schermen met de vertrekuren van de bussen. Dat is een heel goede boodschap, ook al ben je daar met de auto. De volgende keer denk je er misschien aan om met de bus te gaan.

Signalisatie is trouwens ook een belangrijke vorm van communicatie en bewustmaking.”

Duurzaamheid aandachtspunt?

Ondanks de verkeersdrukte merkt Bart Busschaert geen stijgende vraag omwille van meer aandacht voor duurzaamheid.

“We hebben meer duurzame projecten, maar het is zeker geen focus van klanten. De verkeersproblemen zijn veelal de aanleiding. Er is gewoon een grote nood aan oplossingen. Al zijn er ook beperkingen. Soms is het vechten tegen de bierkaai. Wanneer een klant tien euro vraagt voor de parking, zijn dat extra inkomsten die ze niet graag zien verdwijnen. Het openbaar vervoer wordt ook vaak gezien als een extra kost.”

Of we beschikken over de juiste infrastructuur? Ook daar staan we wel eens te kijken van het gebrek aan de juiste voorzieningen.

Neem nu het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom, waarvoor we een mobiliteitsplan uitwerken. In de zomer bij mooi weer trekt het vele bezoekers aan. Maar op zaterdag en zondag rijden er geen treinen naar Boom. Daar zou er nog een enorme winst mogelijk zijn.”

Intern data verzamelen

Een frustratie bij Scelta Mobility is het gebrek aan relevante mobiliteitsdata. “Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe mensen zich verplaatsen. Dat gebeurt nog te weinig. We zijn bezig om intern proef- en studieprojecten uit te voeren. Onze ervaring op het terrein helpt daar natuurlijk bij. Denken en doen, daar komt het op aan.”

Ondertussen geeft Scelta Mobility het goede voorbeeld. “Iedereen komt werken met de fiets. We zoeken een nieuw kantoor en een vereiste is dat het op maximum vijftien minuten van het treinstation ligt. We hebben twee vouwfietsen en een auto beschikbaar. De meeste verplaatsingen doen we met het openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met een vouwfiets. Is er een tweede auto nodig, dan doen we beroep op autodelen.”